Hopp til hovedteksten
Fiskebåt i Lofoten
Utskriftsvennlig versjon

Romslegare kvoteråd for hyse og torsk

Kvoterådet 2011 for hyse er det høgaste som er gitt sidan kvoterådgivinga tok til, og 25 prosent høgare enn rådet for 2010. Kvoterådet for torsk er det høgaste på meir enn 10 år. Vert rådet følgt vil kvoten for norske fiskarar auka med 40 000 tonn frå 2010.
 

2011-kvoteråda frå Det internasjonale råd for havforskning, ICES, er  klare for bestandane nordaustarktisk torsk, nordaustarktisk hyse, nordaustarktisk sei, blåkveite, kysttorsk nord for 62 grader nord, snabeluer og uer. 

Nedgang for seien

- Nordaustarktisk sei har ikkje hatt gode årsklassar sidan 2002, og kvoterådet er gått ned, seier forskar Sigurd Tjelmeland på Havforskingsinstituttet. Det er heller ingen framgang for snabeluer og vanleg uer, sjølv om det er ein svak vekst å spora i rekrutteringa til snabeluer. Rådet for dei to artane er uendra frå i fjor. Det gjeld også for blåkveite.

Toktresultat tyder på at gytebestanden for kysttorsk er nær det lågaste som er observert.

- For kysttorsken held Havforskingsinstituttet fast på rådet om nullfangst, seier Tjelmeland.   

Kontaktperson:

Sigurd Tjelmeland, telefon 55 23 84 21/957 46 021  

Les alle kvoteråda her