Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 29.06.2010 - Oppdatert: 30.06.2010
reke_imr.jpg

Rekemangel – generell nedgang og maneter i maskene

Det er lite reker å få denne sommeren. Tre år på rad med svak tilvekst til rekebestanden og store mengder maneter som tetter igjen trålen, forklarer de magre fangstene.

Publisert: 17.06.2010 - Oppdatert: 02.09.2010
Liten og tynn smålaks i Daleelv i 2009.

Tøffe tider for villaksen

Antallet og størrelsen på laks som kommer tilbake til Vestlandet fra Norskehavet er kraftig redusert de siste årene. Dårlig tilgang på mat, mye lakselus og predasjon av smolt i fjordene er mulige årsaker. Siden 2001 har Havforskningsinstituttets satt ut merket smolt i Daleelv i Hordaland, nå kan resultater herfra være med på å forklare hva som skjer.

Publisert: 24.06.2010 - Oppdatert: 25.06.2010
Traling_TT.png

Litt bedre for fisken i Nordsjøen

Det står ikke så ille til som i fjor, mener forsker Asgeir Aglen som i dag legger frem kvoterådene for fiskebestandene i Nordsjøen.

Publisert: 23.06.2010 - Oppdatert: 23.08.2010
Uer og oktokoraller på død Lophelia

Årets MAREANO-tokt starter utenfor Nordkapp

Også i 2010 skal MAREANO gjennomføre to 3-ukers tokt med forskningsfartøyet ”G.O. Sars”. Det første toktet starter 24. juli, det andre 17. september. Årets toktaktivitet starter utenfor Nordkapp og avsluttes i Nordland VI sørvest for Lofoten. Målet er å kartlegge biomangfold, geologi og naturtyper i et areal på 18 500 km2. Når toktene er ferdige, har MAREANO kartlagt et sammenhengende havområde som inkluderer Troms I, Troms III, Troms II, Nordland VII og deler av Nordland VI.

Publisert: 22.06.2010
Blåskjell

Blåskjel nær normalen etter ”Full City”

Blåskjela som vart forureina av oljeutsleppet frå ”Full City” er nesten attende til det normale. Det viser dei siste målingane gjorde av Havforskingsinstituttet.

Publisert: 23.06.2010
Fangst.jpg

Fire pilarer for bærekraftig fiskeriforvaltning

De fire pilarene for bærekraftig fiskeriforvaltning er forskning, lovgivning, kontroll av fiskerien og sanksjonsmuligheter, sa Åsmund Bjordal i et panelinnlegg i FN denne uken. Han understreket også behovet for mer forskning på rådgivning rettet mot fiskeriforvaltning. 

Publisert: 16.06.2010 - Oppdatert: 12.08.2010
Oppdrettsanlegg ved Skorpo

Fiskeoppdrett og næringssalt

Når oppdrettsanlegg er optimalt plassert, er det lite som tyder på at de skaper overgjødsling over store områder. De siste 15 årene er produksjonen av laks og ørret i Norge firedoblet, fra 220 000 tonn i 1994 til 820 000 tonn i 2008. Samtidig har utslippene av løste næringssalter økt med 20 %.

Publisert: 10.05.2010 - Oppdatert: 21.05.2010
Periphylla2_Foto_Stein_Kaartvedt_Universitet_i_Oslo.jpg

Fra sviende problem til ressurs

Norske fjorder fulle av maneter har skremt flere fra svalende sommerbad. I Asia har langt større manetinvasjoner ført til alvorlige miljøproblemer. Samtidig kan maneter være en ressurs innen helsekost, farmasi og fiskefôr. Havforskningsinstituttet er i gang med å se nærmere på manetens muligheter.

Publisert: 11.06.2010 - Oppdatert: 11.08.2010
Lakselus

Økende lusetall

I Hardangerfjorden har infeksjon med lakselus økt i juni i forhold til registreringene gjort i mai, spesielt på sjøørret i ytre del av fjorden. Også i Herdlefjorden (Hordaland) og utenfor Namsenfjorden (Trøndelag) er det observert økt luseinfeksjon i juni. I de andre fjordsystemene som er undersøkt, viser tallene at det fram til nå har vært lite lakselus på vill laksefisk.

Publisert: 09.06.2010
Nysgjerrigper9a1000.jpg

Nysgjerrigperer har lest høyt for fisk

Klasse 5a og 5b ved Storevarden skole i Rogaland ble kåret til Årets Nysgjerrigper etter at de hadde undersøkt hvordan kjæledyrene reagerer når de blir lest høyt for. Gullfisken holder seg i ro. En del av premien var omvisning på ”G.O. Sars” som ligger i Oslo i forbindelse med Polarårskonferansen.

Publisert: 09.06.2010 - Oppdatert: 25.06.2010
Fiskebåt i Lofoten

Romslegare kvoteråd for hyse og torsk

Kvoterådet 2011 for hyse er det høgaste som er gitt sidan kvoterådgivinga tok til, og 25 prosent høgare enn rådet for 2010. Kvoterådet for torsk er det høgaste på meir enn 10 år. Vert rådet følgt vil kvoten for norske fiskarar auka med 40 000 tonn frå 2010.
 

Publisert: 04.06.2010 - Oppdatert: 11.06.2010
Turistfiske

Fisketuristane fangar mindre enn antatt

Fisketuristane i Noreg hentar opp ca. 3 300 tonn fisk frå sjøen årleg. Det viser anslag på fiskeuttaket i den profesjonelle sjøfisketurismenæringa gjorde av Havforskingsinstituttet.

Publisert: 03.06.2010 - Oppdatert: 04.06.2010
Sild i stim

Finner langt mindre sild enn ventet

Foreløpige resultater fra tokt i mai indikerer at nedgangen i bestanden av norsk vårgytende sild (NVG-sild) er større enn ventet. Havforskningsinstituttet er bekymret og forbereder en utvidelse av tokt i juli for å se om reduksjonen i bestanden er reell.

 

Publisert: 03.06.2010 - Oppdatert: 04.06.2010
Statsbesok_imr.jpg

Breitt om berekraft for Beatrix

Berekraftige fiskeri til sjøs og i oppdrettsnæringa var tema då dronning Beatrix av Nederland, det norske kongeparet og forskarar og fiskarar frå dei to landa deltok på rundebordskonferanse på kystvaktskipet ”Bergen”.  

Publisert: 02.06.2010 - Oppdatert: 11.08.2010
Lakselus

Lite lakselus i Hardangerfjorden

Foreløpige resultater viser at det var lite lakselus i Hardangerfjorden i mai. Det lave lusenivået på fiskene som ble undersøkt, skyldes sannsynligvis lav vanntemperatur. Situasjonen kan fort endre seg når temperaturen øker utover sommeren. Lusenivået i Hardangerfjorden følges i hele juni, og alt i morgen skal det gjennomføres nye undersøkelser. Det ser også ut til at smoltutvandringen skjer litt senere i år enn vanlig, det er derfor usikkert om smolten kommer ut fjorden før mengden lus eventuelt øker.

Publisert: 27.05.2010 - Oppdatert: 12.08.2010

Ny potensiell problemart i norsk marin fauna

Enda en introdusert art, den asiatiske sjøpungen Styela clava, ser ut til å ha etablert seg i Norge. Den er funnet flere steder langs kysten, og har blitt forholdsvis vanlig i Stavanger-området. Styela clava vokser i tettheter på 500-1500 dyr per m2 der den trives godt, og kan utkonkurrere lokale arter.