Hopp til hovedteksten
Sjøørret fanget under Havforskningsinstituttets prøvefiske i Talvik i Alta.
Utskriftsvennlig versjon

Økende lusetall – sjøørreten utsatt

For første gang i år foreligger lusetall helt nord til Alta. Det er funnet fisk med til dels mye lus i sør, men trykket minker jo lenger nord en kommer. Sjøørret overvåkes også fra i år av. Overvåkingen viser at sjøørreten har et økende problem med lus.
 

Av Marie Hauge

Karin Kroon Boxaspen er leder for akvakulturprogrammet på Havforskningsinstituttet. Hun peker på at luseproblemene hos sjøørreten trolig har sammenheng med artens stedbundne adferd når den svømmer ut i fjordene på sommeren.

Prematur tilbakevandring

– I større grad enn laksen oppholder sjøørreten seg i fjordsystemet, der mattilgangen er god. Dermed samler den mer lus enn laksen som svømmer ut i havet der luseplagen er mindre, sier Boxaspen. Hun peker på at sjøørreten har en retrettmulighet tilbake til elvene dersom den samler for mye lus.

– Sjøørreten kan foreta en såkalt prematur tilbakevandring. Overvåkingen vår viser at det er en mulighet sjøørreten ser ut til å benytte seg av når luseplagen er stor. I ferskvann mister ørreten lusene, men mattilgangen er dårligere enn i fjorden.

orret_imr.jpg

Sjøørret fra Talvik. Infeksjonsnivået i de nordnorske fjordsystemene er lavt.

Høye tall i sør

Det er ikke uventet at lusetallene stiger utover sommeren. På grunn av temperaturen går utviklingen seinere i nord. Boxaspen sier situasjonen i år minner mye om det som ble observert på samme tid i fjor. Det er imidlertid observert en del spesielt høye gjennomsnittstall i ytre fjordstrøk i Sør-Norge.  I ytre Hardangerfjord er det registrert et snitt på over 100 lus per sjøørret mellom 20 og 700 gram.  

– Lakselusinfeksjonstrykket er betydelig større i enkelte områder, spesielt i Ryfylke og ytre deler av vestlandet, enn det som er registrert de siste årene, sier Boxaspen.