Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 30.07.2010 - Oppdatert: 03.08.2010
Lusuer

Bilder fra Mareano-toktet

Første del av sommerens mareanotokt er i full sving. Toktleder Pål Buhl-Mortensen har sendt disse bildene fra Nordkappbanken.

 

Publisert: 27.07.2010
Reke.jpg

Fant nye korallrev

På det åttende MAREANO-toktet siden 2006 kartlegges nye områder nord for Nordkapp og i Troms III, mellom Nordvestbanken og Fugløybanken.  På vei ut fra Tromsø i helgen testet vi utstyret vest av Lopphavet og fant nye korallrev med tydelige spor etter bunntråling.

Publisert: 26.07.2010
Makrell

Halvveis i økosystemtoktet i Norskehavet

Nå midtveis i økosystemtoktet i Norskehavet viser makrellen en formidabel utbredelse, mens norsk vårgytende sild opptrer hovedsakelig langt vest i havet. Det er foreløpig små og spredte kolmuleregistreringer. Hvalobservatørene ser generelt veldig lite hval og delfiner. Planktonprøvene gir lave konsentrasjoner, mens det er kaldere i de øverste vannlagene sammenlignet med tidligere år.

Publisert: 15.07.2010 - Oppdatert: 20.07.2010
Lakselus

Positivt med tiltak mot lakselus

Havforskningsinstituttet mener det er positivt med brakkleggingssoner for å forebygge luseproblematikken i Hardangerfjorden, Bjørnefjorden og Sunnhordland, selv om instituttet i utgangspunktet gikk inn for større soner enn det Mattilsynet har vedtatt.

Publisert: 13.07.2010
Lakselus

Lakselussituasjonen i Rogaland

En hydrodynamisk modell som viser spredningen av lakselus i fjordsystemene i Ryfylke (Nordøst-Rogaland) vil være klar i løpet av sommeren. Det er et av tiltakene som settes inn i overvåkningen av dette området, opplyser Havforskningsinstituttet i et brev til Norges Jeger- og Fiskerforbund.
 

Publisert: 12.07.2010

Økende lusetall – sjøørreten utsatt

For første gang i år foreligger lusetall helt nord til Alta. Det er funnet fisk med til dels mye lus i sør, men trykket minker jo lenger nord en kommer. Sjøørret overvåkes også fra i år av. Overvåkingen viser at sjøørreten har et økende problem med lus.
 

Publisert: 02.07.2010 - Oppdatert: 06.09.2010
Gorgonophilus canadensis (korallparasitt)

Parasitt spiser koraller

En korallparasitt som tidligere bare er observert utenfor østkysten av Canada, er funnet på kaldtvannskoraller i Norge. Parasittangrepet er sannsynligvis lite farlig for korallen, men fører til at den får deformasjoner.

Publisert: 02.07.2010
Junitokt_Fordefjorden.jpg

Nye funn frå Førdefjorden

Nye data viser at det har vore ei omfattande vassutskifting i Førdefjorden dei siste månadene. Data viser også at Redalsvika i tillegg til å vera ein sentral gyteplass, er viktig som oppvekstområde for torskelarver og yngel.

Publisert: 02.07.2010
Barentshavet

Lager avtaler for nytt isgående fartøy

Nå skrives avtalene som skal regulere eierskap, rederansvar og driftansvar mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet for det nye isgående forskningsfartøyet.