Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Lakselussituasjonen i Rogaland

En hydrodynamisk modell som viser spredningen av lakselus i fjordsystemene i Ryfylke (Nordøst-Rogaland) vil være klar i løpet av sommeren. Det er et av tiltakene som settes inn i overvåkningen av dette området, opplyser Havforskningsinstituttet i et brev til Norges Jeger- og Fiskerforbund.
 

Av Marie Hauge

Medlemmene til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over det de betegner som svært høy lusetetthet på laks og sjøørret fanget i sjø. Det gjelder spesielt i kyst- og fjordområdene i Rogaland.

I et brev til Havforskningsinstituttet ønsker forbundet svar på hva instituttet gjør for å følge opp situasjonen i Rogaland. Forbundet ber også om at Havforskningsinstituttet snarest mulig iverksetter tiltak for å dokumentere det reelle lusenivået hos villfisken.

I sitt svar til NJFF informerer Havforskningsinstituttet om den generelle lakselusforskningen på instituttet og det nasjonale overvåkingsprogrammet for lakselus. Når det gjelder den spesifikke situasjonen i Rogaland opplyser instituttet at de høye lakselustallene, spesielt i de sørlige delene av Ryfylke, er beskrevet i den siste statusrapporten fra overvåkningsprosjektet.

Sett i lys av den aktuelle situasjonen er det mulig at aktiviteten i Ryfylke bør utvides med flere overvåkningsmetoder, heter det avslutningsvis fra instituttet.