Hopp til hovedteksten
Barentshavet
Barentshavet er en av ni sokkelhav som omkranser polbassenget. Det nordlige Barenthavet og de andre sokkehavene rundt polbassenget er arktiske økosystem med særegne fysiske forhold og dyre- og planteliv. Det nordlige Barentshavet overvåkes årlig på det norsk-russiske økosystemtoktet.
Utskriftsvennlig versjon

Lager avtaler for nytt isgående fartøy

Nå skrives avtalene som skal regulere eierskap, rederansvar og driftansvar mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet for det nye isgående forskningsfartøyet.
 

– Det er naturlig at alle tre institusjonene er med på å utforme avtalen, sier administrerende direktør Tore Nepstad på Havforskningsinstituttet. Han har fått i oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å ta initiativ til å starte opp arbeidet med å utarbeide et avtaleverk.

Avtaleverket for det isgående forskningsfartøyet skal bygge på samarbeidsmodellen de tre partene er blitt enige om. Norsk Polarinstitutt står som formell eier med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø som medeiere. Driftsansvaret tillegges Havforskningsinstituttet.

– De ulike ansvarsområdene og hvordan vi organiserer toktkomitéen og andre administrative oppgaver må nedfelles i et sett med avtaler, sier Nepstad.

Nepstad sier at han ser frem til å komme et steg videre i arbeidet med den isgående polarbåten, som er kostnadsberegnet til 1,1 milliard kroner.