Hopp til hovedteksten
Grønlandssel
Foto: Kjell Tormod Nilssen
Utskriftsvennlig versjon

Ny rapport om klimaendringer i norsk Arktis

Rapporten "Effekter på økosystemer og biologisk mangfold. Klimaendringer i norsk Arktis – NorACIA delutredning 3" lanseres på et seminar v/ Norsk institutt for naturforskning (NINA) i dag, 9. februar.

Delutredningen er skrevet av et team av forskere fra Havforskningsinstituttet (Harald Loeng, Geir Ottersen) og NINA, og omhandler effekter på økosystemene i havet, på land og i ferskvann. Arbeidet ble ledet av Havforskningsinstituttet.

NorACIA; Norwegian Arctic Climate Impact Assessment, er et initiativ tatt av den norske regjering for å følge opp Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), et prosjekt underlagt Arkisk råd.