Hopp til hovedteksten
lophelia.jpg
Kaldvannskorallen Lophelia pertusa
Utskriftsvennlig versjon

Negativ til prøveboring ved Sularevet – igjen

Oljeboring i ett av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden bør unngås. Derfor er Havforskningsinstituttet negativ til oljevirksomhet på Sularevet. Revet er allerede vernet for bunntråling og flagget høyt som marint verneområde av norske myndigheter.

Havforskningsinstituttet frarådet også utslippstillatelse i forbindelse med en høringsuttalelse i mai 2009. Her gikk instituttet igjennom de mulige effektene partikkelforurensing kan ha på korallrev som en følge av utslipp av borekaks.

Nå er det ønske om ny aktivitet innenfor området som allerede er vernet for bunntråling.

Havforskningsinstituttet har nylig gitt en høringsuttalelse om utslippstillatelse i forbindelse med boring av en letebrønn 6407/17-3, som også ligger innenfor verneområdet rundt Sularevet. Her er det søkt om å få slippe ut 1500 tonn kjemikalier. Ikke alle nødvendigvis giftige, men de gir likevel grunn til bekymring.

I høringsuttalelsen heter det:

”Området inneholder en rekke store og viktige korallrev som er godt kartlagt og beskrevet. Sula korallvernområde er foreslått som et av verneområdene i den nasjonale planen for marine verneområder.

Norske myndigheter har også meldt inn Sula korallvernområde som et OSPAR MPA (Oslo-Paris konvensjonen Marine Protected Area). Dette er nå akseptert, og Sula inngår i det internasjonale OSPAR-nettverket av marine verneområder i Nordøst-Atlanteren. Norske myndigheter har således hevet statusen til dette verneområdet fra nasjonalt til internasjonalt nivå.

Havforskningsinstituttet mener at det er spesielt at oljemyndighetene tillater oljevirksomhet i et område som er vernet mot bunntråling. Området er beskyttet fordi det har spesielle kvaliteter, og prinsipielt mener vi at man bør unngå menneskelig aktivitet i dette området som er vurdert å være et av de viktigste dyptvannskorallområdene i verden.”

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller

Hele høringsuttalelsen

Høringsuttalelsen