Hopp til hovedteksten
Hav
Utskriftsvennlig versjon

Åpner for petroleumsvirksomhet i gyteområder

I Tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 lyser regjeringen nå ut en rekke nye områder i 19 blokker innenfor biologisk viktige gyteområder for norsk vårgytende sild. Disse områdene som ligger i tilknytning til Mørebankene, er viktige gyteområder for et av våre viktigste fiskeslag og således av stor betydning for den biologiske produksjonen og funksjonen for økosystem Norskehavet. Instituttet er bekymret for at en fremtidig petroleumsvirksomhet i området kan true dette.

Havforskningsinstituttet frarådet at disse områdene ble åpnet for petroleumsvirksomhet da vi hadde forslaget til TFO-områder på høring i januar 2010. Vi registrerer at man har sett bort ifra vårt klare råd om å ikke åpne disse områdene for petroleumsvirksomhet.

I en tidligere pressemelding har instituttet sagt at vårt råd har blitt fulgt, men dette er en feil som skyldes en inkurie.