Hopp til hovedteksten
sudan.jpg
Åsmund Bjordal og Khalid O. El-Sheikh; representant frå det statlege næringsselskapet Zeidab International.   
Utskriftsvennlig versjon

Vurderer norsk-sudansk samarbeid

Havforskingsinstituttet har drive fiskeriretta utviklingssamarbeid med fleire land i Afrika. Fram til no har det ikkje vore noko av denne typen bistandsverksemd i Sudan. Åsmund Bjordal, som er forskingsdirektør på Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid, har nyss vore i Sudan for å diskutera om eit slikt samarbeid er aktuelt.

Av Marie Hauge

Der besøkte Bjordal mellom anna Port Sudan, Suakin og hovudstaden Khartoum for å danna seg eit inntrykk av kva som trengs og kva muligheiter som finst i fiskerisektoren i landet. 

– Fiskerifaglig senter har den naudsynte kunnskapen om ressurskartlegging og andre aktuelle fagfelt. Vi vil drøfta vidare korleis senteret eventuelt kan bidra med kompetanse innafor desse områda, seier han. 

Noregs ambassadør i Sudan, Jens Petter Kjemprud, seier at ei kartlegging av dei sudanske fiskeressursdet vil vera eit viktig bidrag til økonomien i landet.   
 

Noregs ambassade i Sudan: