Hopp til hovedteksten
KirkenesKART.jpg
Kart: Atlas 
Utskriftsvennlig versjon

Råder fra utslippstillatelse for Sydvaranger gruve

Det er per i dag ikke dokumentert i tilstrekkelig grad hvilken effekt Magnafloc 1707 har på miljøet. Derfor bør det ikke gis midlertidig utslippstillatelse for Magnafloc 1707 til Bøkfjordsystemet. 

Av Marie Hauge

Havforskningsinstituttet gir dette rådet i forbindelse med at Sydvaranger Gruve AS har søkt Klif om tillatelse til 18 måneders bruk av Magnafloc 1707. 

Hovedkomponenten i Magnafloc 1707 er PolyDADMAC; en kjemikalie som er svært giftig for vannlevende organismer. Sydvaranger gruve vil bruke kjemikalien som bindemiddel.   

Det foreligger ikke nok dokumentasjon på  de miljømessige effektene av Magnafloc 1707. Det er imidlertid kjent at stoffet er meget giftig og langsomt brytes ned i naturen.

Inntil det foreligger mer kunnskap om hvordan Magnafloc 1707 påvirker omgivelsene bør føre var -prinsippet brukes. Stoffet bør ikke slippes ut i naturen sammen med avgangen fra gruvedriften, heter det i høringsuttalen fra Havforskningsinstituttet.