Hopp til hovedteksten
ScreenShot066.jpg
Fotografi av direkte overført video av fisk som sorteres med rist.
Utskriftsvennlig versjon

Fikk tilslag på nytt forskningssenter

Havforskningsinstituttet får støtte til et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske. Senteret får 10 millioner kroner årlig de neste åtte årene fra Norges Forskningsråd. I tillegg er instituttet partner i et lakselussenter som Universitetet i Bergen skal være vertskap for.


– Vi er både glade og stolte i dag, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

– Utvikling av teknologi som setter oss i stand til å høste bærekraftig av ressursene i havet er en viktig satsing for havlandet Norge, understreker han og legger til at bærekraftig høsting også vil øke verdiskapingen.

Framtidas løsninger

CRISP som Havforskningsinstituttets nye senter heter, står for Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology.  Sentralt i senterets arbeid blir å redusere bifangst, utkast, skade på bunnhabitater og  -organismer og drivstofforbruk i trål- og snurpenotfiske.

– I dette senteret skal det også jobbes med fangsten etter at den er kommet om bord. Denne delen ligger hos vår partner Nofima. Samlet sett utgjør våre to institusjoner et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor fangstteknologi, og jeg er overbevist om at denne vitamininnsprøytingene vil bære frukter i våre to institusjoner, sier Nepstad.

Bedriftspartnere i dette senteret er Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.

Lakselus-senter i Bergen

Universitetet i Bergen blir vertskap for Salmon Louse Research Centre. Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem. Senteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning på lakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning og utvikling til anvendbare produkter.

Her er havforskningsinstituttet forskningspartner sammen med Norges Veterinærhøgskole. Deltakende bedrifter er Novartis Animal Health, EWOS Innovation AS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA.