Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 27.08.2010
Lakselus

Lite lakselus i nord, mye i sør

Ferske tall fra august viser forholdsvis lav og til dels minkende luseinfeksjon på vill laksefisk fra Nordvestlandet og nordover. På Vestlandet er det ikke gjort nye undersøkelser i august, men juliresultatene viste mye lus i enkelte områder.

Dato
30. august 10
Publisert: 30.08.2010 - Oppdatert: 15.09.2010
traal_pa_dekk.jpg

Småhyse og øyepål i sør – og 0-gruppe torsk

Økosystemtoktet: Så langt er det småhyse og øyepål som dominerer botntrålfangstane på "G.O. Sars". Småhysa står også delvis pelagisk. Stor torsk har det vore lite av på dei sørlege stasjonane, men torsken dominerer i 0-gruppe fangstane. Over halvparten av 0-gruppe torsken vart teken i det siste halet øst for Nordkappbanken.

Publisert: 25.08.2010 - Oppdatert: 26.08.2010
Henrik Mosegaard

Fiskere og forskere diskuterte tobisforvaltning

Danske og norske fiskere og forskere diskuterte forvaltningen av tobisbestanden i Nordsjøen om bord i forskningsfartøyet ”G.O. Sars” torsdag 19. august. Etter år med sterkt sprikende syn, kan partene nå diskutere problemstillingene, selv om de langt ifra er enige i alt.

Publisert: 24.08.2010
Avtalesignering

Fornyet samarbeidsavtale med NINA

Adm. dir. Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet og adm. dir. Norun Myklebust i Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fornyet samarbeidsavtalen mellom de to instituttene. Avtalesingeringen fant sted 19. august på forskningsfartøyet ”G.O.Sars” i Trondheim under fiskerimessen Nor-Fishing.

Publisert: 17.08.2010 - Oppdatert: 19.08.2010
Artsdatabanken for fisk

Kongen opna fiskebank

Då den nye sida for artsobservasjonar av fisk vart opna av kong Harald  låg det alt inne eit førtitals interessante fiskefunn.  På sikt kan rapporteringstenesta bidra med nyttig informasjon om utbreiing, mengd og endringar i fiskefaunaen langs kysten. 

Publisert: 17.08.2010
Miljøpris for sorteringsrist

Miljøpris for sorteringsrist

Sør-Norges Trålerlag og styreleder Valter Rasmussen fikk Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2010 for arbeidet med sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål som Havforskningsinstituttet har vært med på å utvikle.

Publisert: 13.08.2010
Rødspette

Vellykket MAREANO-tokt avsluttes

Sommerens MAREANO-tokt med "G.O. Sars" avsluttes i dag. Store deler av Troms III utenfor Nord-Troms er nå undersøkt. Også i den avsluttende fasen av toktet ble det registrert nye korallforekomster, denne gangen om lag 20 km nord av Vannøya.

Publisert: 11.08.2010 - Oppdatert: 09.08.2011
Lakselus

Vertskap for internasjonal lakseluskonferanse

Bergen vil bli arena for en stor internasjonal lakseluskonferanse i 2012.  Havforskningsinstituttet vil ha en sentral rolle i avviklingen av konferansen, men håper på flere bidragsytere etter hvert.

Publisert: 09.08.2010 - Oppdatert: 10.08.2010
Fisk som beiter på amfipoder

Andre del av MAREANO-toktet er i gang

En kort hilsen fra alle om bord i Havforskningsinstituttets forskningsfartøy "G.O. Sars". Vi har nå kommet godt i gang med andre delen av årets sommertokt.

Publisert: 06.08.2010
Ole Martin Berntsen og Lyder Mjomenmed laks tatt i Gronlandshavet

Formidabel utbredelse av makrell

Dette er status etter to toktperioder i økosystemtoktet i Norskehavet: Makrellen fortsetter å vise en formidabel utbredelse, foreløpig nord til 74°N, selv om stimene er relativt små. Silda har vært veldig stor og feit i den vestligste/nordvestlige delen av Norskehavet med individer større enn 400 gram. Kolmula finner vi kun i små og spredte konsentrasjoner.

Publisert: 03.08.2010 - Oppdatert: 02.09.2010
Skadet korallrev på Troms III

Effekter av tråling

Videoopptak gjort på MAREANO-toktet rett etter at en bunntråling var gjennomført på Troms III, viser oppvirvlete bunnsediment og ”støvdekte” svamper. Det ser ut som om trålingen ødelegger gravehulene til trollhummeren, i tillegg til at det er svært lite annet synlig dyreliv i området.

Publisert: 02.08.2010
Liten lysprikkfisk Myctophum punctatum

Et lys i mørket

Årets økosystemtokt i Norskehavet dekker store områder med dyp ned mot 3500 m. Nede i den dunkle verdenen, på mellom 200 og 1000 meters dyp, finner vi mesopelagisk fisk. Noen forbløffende skapninger som produserer sitt eget lys, en egenskap kalt bioluminescens.