Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 29.04.2010
Til-bunns-i-Barentshavet.jpg

MAREANO gir ut bok om havet i nord

For første gang kan du oppleve livet, topografien og geologien på bunnen av Barentshavet mellom to permer. Boken "Til bunns i Barentshavet" blir presentert på kartleggingsprogrammet MAREANOs brukerkonferanse 6. mai.

Publisert: 28.04.2010
Ghana1

På miljøtokt i Ghanesiske kyst- og havområder

Fra 5. til 26. april har forskningsfartøyet "Dr. Fridtjof Nansen" drevet miljøundersøkelser utenfor kysten av Ghana. Forskningstoktet er en del av miljøsamarbeidet mellom Norge og Ghana som startet i 2009.

Publisert: 26.04.2010 - Oppdatert: 27.04.2010
Makrell

Makrellen – ein grenselaus vandrar

Makrellens nye vandringsmønster vert karakterisert som "en mer vestlig fordeling". Bak den nøkterne konstateringa ligg kimen til politiske dragkampar og omskriving av lærebøker. I praksis betyr det at makrellen ikkje oppfører seg slik forskarane har trudd eller held seg i dei sonene som politikarane har teikna opp.

Publisert: 26.04.2010
Full City

Omfattende miljøundersøkelser etter ”Full City”-forliset

De kommende årene videreføres den tverrfaglige undersøkelsen av miljøkonsekvensene etter ”Full City”-forliset sommeren 2009. Det er den største miljøundersøkelsen som er gjennomført i etterkant av et forlis i Norge.

Publisert: 23.04.2010 - Oppdatert: 25.05.2011
Havedderkopp

16 nye arter i Norge

Ni ubeskrevne arter og sju som ikke er observert i Norge tidligere, ble resultatet da eksperter undersøkte dyr som er funnet i kartleggingsprogrammet MAREANO. Blant disse artene finner vi havedderkopper, nakensnegler, grisehalekoraller og ormebløtdyr.

Publisert: 22.04.2010
Merder

Helse- og miljøeffekter ved bruk av nye avlusningsstoffer

Flubenzuroner tas nå i bruk for å avluse laksen. Forskere ved Havforskningsinstituttet har vurdert hvilke helse og miljøeffekter bruk av disse stoffene kan ha.

Publisert: 19.04.2010 - Oppdatert: 21.04.2010
Landskap

Tar mannen, ikke ballen

Havforskningsinstituttet har arbeidet med problemstillinger knyttet til Olje – fisk problematikk i mange tiår. Vi har bidratt med vår kunnskap og gitt våre råd til myndighetene basert på resultatene fra vår omfattende forskning og overvåkning.

Publisert: 20.04.2010
Havforskningsrapporten

Havforskningsrapporten 2010

Havforskningsinstituttet ønsker velkommen til presentasjon av Havforskningsrapporten 2010. Vi byr på glimt fra rapporten, fascinerende bilder fra havdypet og lunsj i Gerhardsen-salen på Grand hotell i Oslo tirsdag 27. april kl. 1300 - 1500.

Publisert: 15.04.2010 - Oppdatert: 11.08.2010
Dyphavssjøfjæren Umbellula.

Sårbare naturtyper på dypt vann

Ulike typer svamper, sjøfjær og koraller er nøkkelartene i de sju naturtypene som er avdekket på havbunnen i områder som er kartlagt av MAREANO-programmet utenfor Nord-Norge. Nå er et nytt kart som viser hvor disse sårbare naturtypene er, lagt ut på prosjektet sin karttjeneste.

Publisert: 16.04.2010
kvalspekk.jpg

Spekket med informasjon

Det viktige spekklaget hos sjøpattedyr som kvalross, sel og hval røper mer enn hvor gode dager de har hatt. Spekket kan trolig også si noe om hvilke byttedyr de mesker seg med.

Publisert: 15.04.2010
Stillehavsosters_blaaskjell.jpg

Stillehavsøstersen – stadig en stayer

Den lange, kalde vinteren ser ikke ut til å ha plaget stillehavsøstersen nevneverdig. Det står verre til med vår egen østersart; flatøstersen har ikke tålt kuldegradene like godt.    

Publisert: 14.04.2010 - Oppdatert: 20.04.2010
Hav m is.jpg

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten

Faglig forum for Barentshavet – Lofoten har i samarbeid med Overvåkingsgruppen og Risikogruppen i dag lagt fram en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Rapporten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

Publisert: 15.04.2010
Barentshavet

Pressekonferanse om Barentshavet – Lofotenrapport

På grunn av stansen i flytrafikken i Norge vil den varslede pressekonferansen om grunnlagsrapporten for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten bli holdt i Bodø, Tromsø og Oslo. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vil bli orientert om rapporten fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen og Risikogruppen for Barentshavet – Lofoten i Oslo, med representanter fra Norsk Polarinstitutt på videolink fra Tromsø. Havforskningsinstituttet og Kystverket vil gjennomføre den tidligere annonserte lanseringen i Bodø. Pressekonferansen vil bli streamet på regjeringen.no

Publisert: 12.04.2010 - Oppdatert: 14.04.2010
barentshavet.jpg

Faglig grunnlag for forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten

Havforskningsinstituttet, Kystverket og Norsk Polarinstitutt inviterer til pressekonferanse med presentasjon av rapporten om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Rapporten overleveres miljøvernminister Erik Solheim om bord på forskningsfartøyet ”G.O Sars” i Bodø 15. april klokken 13 til 15. Rapporten vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 13.00.

Publisert: 12.04.2010
Livet i fjæra

Ny bok: Livet i fjæra

Forsker ved Havforskningsinstituttet Stein Mortensen har sammen med fotograf Erling Svensen laget en flott bok om livet i fjæra. Den byr på spennende oppdagelser, nye kunnskaper og mye naturglede.

Publisert: 08.04.2010 - Oppdatert: 10.08.2010
Lophelia-koraller på plattformbein.

”Flytende” korallrev

Koraller i alle fargevarianter fra hvitt til rosa og over mot oransje lyste mot overflaten fra beina på en plattform som nylig ble slept inn til Hardangerfjorden fra Nordsjøen. De mest fargerike korallene er den revbyggende Lophelia pertusa, men en langt sjeldnere gjest dukket også opp. Den ugrenete dypvannskorallen Desmophyllum cristagalli er bare funnet to ganger tidligere i Norge.

Publisert: 08.04.2010
Hav m is.jpg

Forvaltningsplan 2.0

Kronikk i Nordlys 07.04.10: Forvaltningsplanen for Barentshavet feirer fireårsjubileum. Regjeringen har signalisert ny stortingsmelding og oppdatering av planen.

Publisert: 07.04.2010 - Oppdatert: 12.07.2018
Hummer2_Foto_OPaulsen.jpg

Skallskifte hos krepsdyr

Med fare for liv og lemmer, rygger, skviser og bøyer skalldyrene seg ut av sin gamle, trange ham. Det spektakulære skallskiftet hos krepsdyr er ikke for sarte sjeler. 

Publisert: 07.06.2010
Fangst.jpg

Mye stor torsk og hyse i Barentshavet

Etter to omfattende tokt i Barentshavet og Lofoten i vinter og vår kan Havforskningsinstituttet konstatere at det fortsatt er store forekomster av voksen torsk og hyse, men heller lite ungfisk.