Hopp til hovedteksten
Lophelia-koraller på plattformbein.
Foto: Erling Svensen
Utskriftsvennlig versjon

”Flytende” korallrev

Koraller i alle fargevarianter fra hvitt til rosa og over mot oransje lyste mot overflaten fra beina på en plattform som nylig ble slept inn til Hardangerfjorden fra Nordsjøen. De mest fargerike korallene er den revbyggende Lophelia pertusa, men en langt sjeldnere gjest dukket også opp. Den ugrenete dypvannskorallen Desmophyllum cristagalli er bare funnet to ganger tidligere i Norge.

Av Beate Hoddevik Sunnset

Lophelia-koloniene har en diameter på opp til ca 1,5 meter, og det er ikke uvanlig å finne slike på plattformbein. Plattformen har stått 30 år i sjøen, noe som gir en årlig vekst hos korallene på minst 2,5 cm. I følge forsker Pål Buhl-Mortensen, er dette en normal maksimum voksehastighet for Lophelia-koraller. Tidligere var det en alminnelig oppfatning at korallene kun vokste 6-7 mm i året, men dette er den gjennomsnittlige veksten. Den maksimale veksten er mye raskere siden korallenes ”gren-knopper” starter med en kraftig vekst fram til de setter nye grener. Polyppene som har satt nye grener forsetter å leve, men reduserer veksten til bare et par mm i året.

Lophelia-koraller på plattformbein.
Foto: Erling Svensen
Lophelia-koraller danner kolonier som er opp til ca 1,5 meter.

Ingen naturlige korallrev i Nordsjøen

Det finnes ikke naturlige korallrev i sentrale deler av Nordsjøen. Koraller formerer seg ved å slippe ut frittflytende larver i vannet, disse driver rundt med strømmene til de finner et passende sted å feste seg. Lophelia-korall lever naturlig på steinbunn. Funnene av korallrev på plattformbein viser at det er korall-larver i vannet i Nordsjøen. Sannsynligvis er det mangel på steinbunn som gjør at det ikke er naturlige korallrev i dette området.

Korallene som blir funnet slik representerer et interessant forskningsobjekt, og kan være med på å gi ny kunnskap om korallenes genetikk, vekst og spredning samt mye mer.

Lophelia-koraller på plattformbein.
Foto: Erling Svensen
Lophelia-korallene etter at plattformbeina er tatt på land.

Epigraph

Bildene av korallene er tatt i forbindelse med kyst- og fjordprogrammet Epigraph i Hardangerfjorden. Tidligere i dette prosjektet er det dokumentert at det finnes korallrev også i selve Hardangerfjorden, disse ble filmet ved hjelp av et fjernstyrt kamera.