Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 30.09.2009
Carsten Hvingel

Leder vitenskapsråd i NAFO

Carsten Hvingel fra Havforskningsinstituttet blir øverste koordinator for det vitenskaplige arbeidet i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).
 

Publisert: 30.09.2009
Johan_Hjort.jpg

Samkjører Europas havforskningsfartøyer

Eurofleets er et prosjekt som skal effektivisere bruken av europeiske forskningsfartøyer og -utstyr. 24 institusjoner fra 16 land deltar i prosjektet som har fått EU-støtte på vel sju millioner euro. Her har Havforskningsinstituttet fått en viktig rolle.

Last ned:
Publisert: 30.09.2009
otolitt

Akustikk og øyrestein langs kysten

Ved hjelp av akustiske data og trålfangst reknar forskarane seg fram til kor mykje torsk og sei som finst langs kysten vår. Den vesle øyresteinen står sentralt i mattestykket.
 

Publisert: 29.09.2009
Forde fjord

Fraråder utslippstillatelse i Førdefjorden

Søknaden fra Nordic Mining ASA om deponering av gruveavfall i Førdefjorden i forbindelse med utvinning av titanmalmen Rutil i Engebøfjellet, representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden. Havforskningsinstituttet fraråder derfor at det gis tillatelse til utslipp.

Last ned:
Publisert: 29.09.2009
Sei og svamp

Rikt liv i "soppholene" på Tromsøflaket

Toktdagbok fra MAREANO: På Tromsøflaket er svamper svært vanlige. På vestlig del av Tromsøflaket hvor svamphabitatene, eller "soppholene" som fiskerene kaller dem, står tett, har en rekke lokaliteter med mye svamp blitt undersøkt på MAREANO sitt høsttokt.
 

Publisert: 25.09.2009 - Oppdatert: 28.09.2009
Maling_av_hummer1000.jpg

Rask gjenvekst av hummer i bevaringsområdene

Etter tre år med fredning bekreftet årets prøvefiske samme trend som tidligere år; det blir flere hummer og hummeren blir større i bevaringsområdene. 

Publisert: 25.09.2009
Mølen

Forureina blåskjel etter ”Full City”

Fisk og krabbe har slept relativt lett frå oljesølet frå det grunnstøtte lasteskipet ”Full City”. Stoda er verre for blåskjela.

Publisert: 22.09.2009
JHHjortforfra.jpg

Russerne bryter enighet

Russiske myndigheter gir ikke forskningsfartøyet ”Johan Hjort” adgang til russisk sone. Dermed er det ikke mulig å gjennomføre den pågående økosystemundersøkelsen slik Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen har vedtatt.

Publisert: 21.09.2009
Medusahoder

Har startet undersøkelsene

Toktdagbok fra MAREANO 20.09.09: Sist fredag forlot ”G.O. Sars” Tromsø med kurs mot Eggakanten for å kartlegge havbunnen. Med om bord er det foruten det faste mannskapet, et toktpersonell med 14 fagfolk først og fremst innen biologi og geologi. En av disse er en gjest fra Jacobs University i Bremen.

Dato
28. september 09
Publisert: 28.09.2009 - Oppdatert: 29.09.2009
G.M. Dannevig

"G.M. Dannevig" måtte legge inn årene etter halvgått løp

Toktdagbok strandnottoktet, del 2

 

Publisert: 21.09.2009
Sel med sender.

Selmerking i Porsangerfjorden

I begynnelsen av september ble fem steinkobber og en havert merket med GPS/GSM-sender i Porsangerfjorden i Finnmark. Senderne gir informasjon om dyrenes adferd, blant annet hvor de er, hvor og hvor lenge de ligger på land og hvor de dykker. I tillegg blir lengden på dykkene og dykkeprofilene registrert.

Publisert: 18.09.2009
Sondre Havsgård Martinsen

Kan det bli for mye fisk i havet?

Og hva skjer da? Det vet Sondre Havsgård Martinsen og klassekameratene fra Skjold skole. De har vært på Forskningsdagene og lært hvordan man høster akkurat passelig fra havet.

Publisert: 17.09.2009
Uer og oktokoraller på død Lophelia

Fortsetter kartleggingen utenfor Lofoten og Vesterålen

Fredag 18. september starter høsttoktet til MAREANO med ”G.O. Sars” utenfor Lofoten og Vesterålen og på Eggakanten. Først skal områder på Eggakanten undersøkes med prøvetaking og video, deretter står de dype delene av Nordland VII for tur. Der går bunnen ned til 3000 meters dyp, det vil være det dypeste området som er undersøkt av MAREANO.

Publisert: 16.09.2009
GOSen1000.jpg

Forskningsdager i Arendal og Senjahopen

I dag åpner forskningsfartøyet ”G.O. Sars” forskningsdagene i Senjahopen, og onsdag 23. september er det klart for stort forskningsdagsarrangement i Arendal.  

Publisert: 15.09.2009
Elev1a1000.jpg

Forskningstorg i Bergen og Tromsø

Fredag 18. og lørdag 19. september er det klart for Forskningsdagene 2009 som markeres med forskningstorg i Bergen og Tromsø. I Bergen får besøkende på instituttets stasjon prøve å høste av en fiskebestand. I Tromsø kan de heldigste sikre seg plass på et kort forskningstokt som arrangeres under Researchers’ Night påfølgende helg.

Dato
04. september 09
Publisert: 04.09.2009 - Oppdatert: 14.09.2009

Økosystemtokt med Johan Hjort frå 71 til 79° nord

Tålmodighet kan lønne seg, og gjorde det i dag. Uten forvarsel kom en finnhval til overflaten på det punktet jeg stirret på gjennom kikkerten, skriver fugleobservatør Stuart Murray i toktdagboken fra Barentshavet.

Publisert: 14.09.2009 - Oppdatert: 15.09.2009
Feltstasjonen Holmfjord.

Åpnet feltstasjon i Porsanger

Å ha best mulig tilgjengelig kunnskap når en skal ta avgjørelser, og viktigheten av at kunnskapen er vitenskapelig dokumentert, var noe av det fiskeri- og fiskerikystminister Helga Pedersen trakk fram da hun åpnet Havforskningsinstituttet sin nye feltstasjon i Porsanger i Finnmark på fredag. Stasjonen skal brukes til å forske på kyst- og fjordøkologi, og vil være viktig for å få mer kunnskap om fjordene i nord.

Publisert: 08.09.2009 - Oppdatert: 09.09.2009
Norskehavet

Pengar til målebøye og marine data

Havforskingsinstituttet er tildelt 14,5 millionar kroner frå Forskingsrådet. Storparten går til ei forskingsbøye som skal erstatta vêrskipet ”Polarfront” i Norskehavet. 1,7 millionar kroner hamnar hos Norsk Marint Datasenter.

Publisert: 03.09.2009 - Oppdatert: 08.09.2009
Thailand.jpg

Vellykket havbruk i Thailand

Et eksempel til etterfølgelse, er blant karakteristikkene av et havbrukssamarbeid mellom Thailand og Norge. Prosjektet, som har vært ledet av Havforskningsinstituttet, roses blant annet for eksepsjonelt god planlegging, budsjettkontroll og gjennomføring.
 

Dato
02. september 09
Publisert: 02.09.2009
0-gruppe torsk

Mye stor torsk i Barentshavet

Økosystemtoktet: Det er observert store mengder stor og fin torsk nord i den østlige delen av Barentshavet. I tillegg observerer forskerne fremdeles store mengder torsk- og hyseyngel i den vestlige delen av Barentshavet og nær norskekysten, kjerneområder for de to artene. Øst for Bjørnøya er det funnet små mengder med loddeyngel.