Hopp til hovedteksten
Lodde fra Grønlandshavet
Foto: Jens Christian Holst
Utskriftsvennlig versjon

3,7 millionar tonn lodde

På det norsk-russiske økosystemtoktet i august-september vart loddebestanden målt til 3.7 millionar tonn, av dette er 2.3 millionar tonn modnande lodde. Dette er noko lågare enn det som vart målt hausten 2008, trass i at vi målte god rekruttering i fjor.

Ein av grunnane til nedgangen kan vere auka beiting frå botnfiskbestandar. Mengda eittåringar er etter tilhøva liten, medan 2009-årsklassen verkar å vere sterk, men ikkje så sterk som 2008-årsklassen på nullgruppestadiet.

Utbreiingskart lodde 2009

Utbreiingskart lodde frå økosystemtoktet 2009.

Det internasjonale råd for havforsking, ICES, reknar med å ha kvoterådet klart fredag 9. oktober.

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet