Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 30.11.2009 - Oppdatert: 14.12.2009
VHS-tokt

På virus-jakt langs kysten

De neste ukene skal forskere være med på "Håkon Mosby" for å ta prøver av så mye fisk som mulig mellom Stad og Trøndelag. Prøvene skal deretter analyseres for å se om de inneholder VHS-virus, som kan føre til høy dødelighet både på vill- og oppdrettsfisk.

Publisert: 24.11.2009 - Oppdatert: 14.12.2009
Reke (Bythocaris leucopis)

2700 meter under havets overflate

Blå sjøgriser, sjøliljer, krepsdyr og sjøpinnsvin er noe av det havforskerne observerte da de undersøkte havbunnen helt ned til 2700 meters dyp i Nordland VII utenfor Nord-Norge tidligere i høst.

Publisert: 26.11.2009
Lunde-med-sild.jpg

Jakten på syndebukker

Kronikk i Aftenposten 26.11.09: Blant fugleinteresserte på Vestlandet er det stor bekymring for de lave bestandene av sjøfugl. Dette tilskrives lav overleving av fuglunger på grunn av matmangel, og i særlig grad at det er lite av den næringsrike tobisen. Søkelyset rettes derfor mot en ”opplagt” syndebukk, nemlig industritrålflåten som fisker tobis i Nordsjøen.

Publisert: 23.11.2009 - Oppdatert: 24.11.2009
ullhandskrabbe.jpg

Uvelkommen gjest krabber vestover?

Siden den først ble funnet i Tyskland i 1912 har den kinesiske ullhåndskrabben  spredd seg til stadig nye områder i Europa. De siste tretti årene er det gjort fem-seks enkeltfunn i Østfold, og nå er det for første gang meldt som et mulig funn i Mandalselva.

Publisert: 19.11.2009
ToreNepstad_Fylling-Jensen.jpg

Marin forskning i verdensklasse

En samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og Nofima styrker Norges posisjon som verdensledende innen marin forskning.

Publisert: 17.11.2009 - Oppdatert: 25.11.2009
Oppdrettsmerd

Meningsytring om lakseoppdrett

Pure Salmon Campaign markedsfører i disse dager filmen ”Farmed Salmon Exposed”. Havforskningsinstituttet har sett filmen, og vår konklusjon er at dette er et uttrykk for Pure Salmon Campaigns politiske syn.

Publisert: 12.11.2009 - Oppdatert: 13.11.2009
Glassvamp

Feltkartleggingen på Eggakanten og i Nordland VII fullført

I 2009 ble kartleggingsprogrammet MAREANO sin feltkartleggingen på Eggakanten og i Nordland VII fullført i løpet av to MAREANO-tokt med forskningsfartøyet ”G.O. Sars”. Innen utgangen av 2010 skal områdene som er prioritert av MAREANOs styringsgruppe i de sørlige delene av Barentshavet være ferdig kartlagt.

Publisert: 11.11.2009
Life in the Mid_Atlantic

Ny bok: Life in the Mid Atlantic

Dyphavet oppleves som et mysterium for de fleste av oss, ikke minst på grunn av den enorme dimensjonen, de store avstandene og den vanskelige tilgjengeligheten. Boka ’Life in the Mid Atlantic’ bidrar til denne fascinasjonen ved å introdusere oss for moderne dyphavsforskning og for resultatene som er oppnådd ved bruk av avansert teknologi. Den forteller historien om pågående forskningsinnsats midt ute i Atlanteren, først og fremst langs den gigantiske undersjøiske fjellkjeden Den midtatlantiske rygg.

Publisert: 11.11.2009
Fiskebåt i Lofoten

Katastrofe verd «halvt oljefond»?

Kronikk i Dagens næringsliv 11.11.09: «West Atlas»-brannen viser at uhell skjer selv under optimale forhold. Tilsvarende utslipp ved Lofoten–Vesterålen kan gi dramatiske konsekvenser, skriver forsker og programleder for Olje-fisk Erik Olsen og forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 03.11.2009 - Oppdatert: 16.12.2009
Amerikansk hummer?

Mulig ny hummersykdom

Forskere på Havforskningsinstituttet undersøker om to hummere som ble fanget i Viksfjord i Larvik kommune er smittet av epizootisk skallsykdom. Skallsykdommen er ikke observert i Europa tidligere, men i enkelte områder i USA er hummeren hardt rammet. Genetiske undersøkelser har bekreftet at begge hummerne er amerikanske.

Publisert: 03.11.2009
Lakselus i klynger_ Lars Hamre.jpg

Alvorlig lakselus-situasjon

Havforskningsinstituttet er svært bekymret over utviklingen i lakselussituasjonen med økt infeksjonsrate og tiltakende problemer med resistens. Vi kan stå overfor en katastrofe for både oppdrettsnæringen og våre ville stammer av laks og sjøørret.