Hopp til hovedteksten
Oppdrettsmerd
Foto: Harald Tørresen
Utskriftsvennlig versjon

Meningsytring om lakseoppdrett

Pure Salmon Campaign markedsfører i disse dager filmen ”Farmed Salmon Exposed”. Havforskningsinstituttet har sett filmen, og vår konklusjon er at dette er et uttrykk for Pure Salmon Campaigns politiske syn.

Av Ole Torrissen

Havforskningsinstituttet er kritisk til filmskapernes bruk av vitenskapelige data. Dette grenser mot det uetiske, de gir kun utsnitt av artikler som støtter deres syn, uten samtidig å gjøre oppmerksom på at dette ikke presenterer det hele bildet.

Havforskningsinstituttet har gjennom flere år påpekt at oppdrettsnæringen bør gjøre betraktelig mer for å begrense de miljømessige virkningene av næringen. Det handler i hovedsak om tre forhold:

  • Rømt fisk og genetisk påvirkning
  • Spredning av sykdom og parasitter
  • Næringssalter og gjødsling

Det er viktig å ha med seg at det produseres over 1,4 millioner tonn oppdrettslaks i verden. Dette er den mest ressurs- og miljøvennlige kjøttproduksjon vi har.

I all virksomhet er det et samspill mellom statlige reguleringer og industriens teknologiutvikling. Generelt sett skal staten sette grensene for det som er akseptabelt i forhold til miljøpåvirkning, og industrien har ansvar for å utvikle teknologier som gjør at de kan drive en produksjon under disse betingelsene. Hovedårsaken til at Chile har havnet i problemer, slik filmen viser, er at den statlige forvaltningen har vært for svak. De har ikke satt de grenser som er nødvendig.