Hopp til hovedteksten
Korallrev
Utskriftsvennlig versjon

Ny metode for langtidsstudier av korallrev

I et nytt prosjekt skal Havforskningsinstituttet følge livet ved ett korallrev over et år ved å plassere en observasjonsplattform ved revet utstyrt med fotoapparat og ekkolodd. Med vindmølle på overflaten som sørger for strøm og bredbåndsforbindelse, åpner dette for muligheten for "liveoverføring" av livet ved korallrevet.

Hittil er det for det meste øyeblikksbilder vi har av korallrevene. Med Korallobservatoriet får vi anledning til å studere døgnvariasjoner så vel som sesongvariasjoner.

Ny innsikt

– Dette prosjektet vil gi oss ny innsikt i livet i og ved korallrevene. Observasjonsplattformene utfører kontinuerlige målinger som kan gi mer innsikt i hvordan fisker og andre arter oppfører seg ved revene og samhandlingen mellom fiskearter, plankton og koraller. Vi håper også å lære en del om hvordan ulike miljøfaktorer påvirker korallrevene. For eksempel å kunne observere hvordan de tar til seg føde i forhold til strøm og typen partikler i vannet, sier forsker Jan Helge Fosså ved Havforskningsinstituttet.

DSC_0046.JPG

Observasjonsplattformen senkes i vannet for en rask test like før avgang fra Bergen.

Foto: Kjartan Mæstad

Viktig område

Vesterålen og Lofoten er viktige rekrutteringsområder for fisk samtidig som vi finner store forekomster av kaldtvannskoraller der. Det mest kjente korallrevet i området er det vernede Røstrevet.
Samtidig er det stor interesse for å undersøke olje- og gassforekomstene i området, noe som har skapt debatt hvorvidt området skal åpnes for oljeleting eller vernes.

– Før man eventuelt åpner for olje- og gassleting i Vesterålen og Lofoten, er det viktig å undersøke og dokumentere økosystemet i området. For å kunne bidra til dette, har Havforskningsinstituttet designet og bygget to observasjonsplattformene som vil samle inn fysiske, biologiske og miljødata over tid, sier forsker Eirik Tenningen.

 

Egne nettsider

Instrumentplattformen Korallobservatoriet skal plasseres på 268 meters dyp, nær et korallrev i Hola (se kart). Det er forskningsfartøyet "G.O. Sars" som brukes til å sette ut plattformen. "G.O. Sars" har et webkamera i styrehuset. Lenken til dette webkamera er i menyen til høyre.

Korallobservatoriet er utstyrt med kamera som vil følge utviklingen av en korallkoloni over tid. Videre har den to ekkolodd som overvåker det marine liv over et større område rundt korallrevet.

DSC_0065.large_493.jpg

Tenningen venter ny detaljinformasjon om plankton og fisk i området, innsikt i hvordan korallrevene påvirker fiskens fordeling og adferd, samt viktig informasjon om hvordan korallrev blir til, vokser og hva som kan skade dem.

Det er en komplisert sammensetning av avansert instrumentering som skal til for å få dette til å fungere. Dette kan du lese mer om på prosjektets nettsider.

Her vil det komme oppdateringer når observasjonsplattformen er satt ut, og på sikt skal bilder og ekkogrammer fra havbunnen vises i sann tid.

lenke