Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
johan-hjort-02_Hans_Petter_Tysnes.jpg

Gjør opp status for fisken og havet

Klokken 12 i dag er det rapportslipp på Havforskningsinstituttet i Tromsø. Her presenteres rapportene Havets ressurser og miljø 2009 og Kyst og havbruk 2009. Disse årlige rapportene gir en oversikt over kunnskapen vi har om fiskebestander, forurensning, økosystembaserte forvaltningsråd, med mer. Rapportene er nå tilgjengelige på nett. Konferansen kan følges på internett.

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 22.02.2011
sildestim

Silda si nattlege sexåtferd

Om dagen står silda spreidd over eit stort område. Like før solnedgang samlar silda seg i klynger som til slutt endar opp i stimar med millionar individ med synkronisert oppførsel. For første gong har forskarane vore i stand til å følje denne stimdanninga av sild som samlar seg for å gyte utanfor austkysten på USA.

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
LitenLanderTerjeAtle.jpg

21 publikasjonar frå ei faggruppe

Forskarar i faggruppa Observasjonsmetodikk har til no i år 21 arbeid publisert eller akseptert for publisering i tidsskrift med fagfellevurdering. I tillegg kjem to bokkapittel og fleire arbeid som er under vurdering.

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Makrell overleving 2007 052.jpg

Vitenskapelige råd om fiskebestander som brukes til fiskefôr

Tv-dokumentaren ”Det rosa guldet” har ført til oppmerksomhet omkring fiskeressurser som males opp og brukes til fiskefôr, og om disse ressursene blir høstet på en bærekraftig måte. Her er en oversikt over vitenskapelige råd for de viktigste bestandene i norske farvann som brukes til fiskemel og -olje.

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
avtale_350.jpg

Samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet og DFO (Canada)

10. mars undertegnet administrerende direktør Tore Nepstad og Assistant Deputy Minister Wendy Watson-Wright samarbeidsavtalen mellom Havforskningsinstituttet og Department of Fisheries and Oceans of Canada (DFO). Undertegnelsen fant sted i den norske ambasadørs residens i Ottawa, Canada, og forsterker et allerede bredt og godt samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og DFO.

Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
bilde2.jpg

Krillforskere ved Sør-Orknøyene

Marinbiologene Bjørn Krafft og Georg Skaret fra Havforskningsinstituttet har tilbrakt to måneder i Sørishavet om bord i ”Saga Sea”, en is-klassifisert krilltråler eid av Aker Maritime, for å kartlegge hvor mye krill havstrømmene transporterer gjennom fiskesonen. De to er nylig kommet hjem og har levert denne rapporten:

Havforskningsinstituttets polarårstokt til Antarktis
Publisert: 23.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
kveite

Fotograferte "rømling" på 8 meters dyp

Under en dykkertur utenfor Austevoll observerte sportsdykker og fotograf Bjørnar Nygård en kveite med et grønt merke på ryggen. Dette er en kveite som Havforskningsinstituttet merket og satte ut i november 2008 for å finne ut hva som skjer med kveite som rømmer fra oppdrettsanlegg.

Publisert: 18.03.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Antarktis11208nr4988.JPG

Polarforskere fra hele verden møtes i Bergen

I dagene 22.-28. mars møtes 300 forskere fra hele verden i Bergen for å sette fokus på forskning i nordområdene. Under Arctic Science Summit Week (ASSW) 2009 vil forskere møtes for å diskutere og koordinere forskning i Arktis og videre avholde et vitenskapelig symposium som dekker fagfeltene fra fysikk vil biologi til samfunn.

Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
Korallrev

Ny metode for langtidsstudier av korallrev

I et nytt prosjekt skal Havforskningsinstituttet følge livet ved ett korallrev over et år ved å plassere en observasjonsplattform ved revet utstyrt med fotoapparat og ekkolodd. Med vindmølle på overflaten som sørger for strøm og bredbåndsforbindelse, åpner dette for muligheten for "liveoverføring" av livet ved korallrevet.

Hittil er det for det meste øyeblikksbilder vi har av korallrevene. Med Korallobservatoriet får vi anledning til å studere døgnvariasjoner så vel som sesongvariasjoner.

Korallobservatoriet
Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Norge1001.jpg

Kart over korallrev

Her er kartet som viser dypvannskorallrevene vi kjenner langs norskekysten. Ved fem av revene er det forbudt å bruke bunntrål.

Havforskningsinstituttets interaktive korallkart
Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
GOSogisfjell2.jpg

Ein merkedag for norsk havforsking

–Det er svært gledeleg at Regjeringa går inn for å bygge eit nytt isgåande forskingsfartøy i løpet av dei neste par åra. Det er ein viktig investering for alle institusjonar som arbeider innafor norsk havforsking, seier forskingsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskingsinstituttet.

Nye byggesteiner i nord, Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi
Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Laksetrålen

Hva skjer med villaksen i Atlanterhavet?

I løpet av tre år skal det brukes 50 millioner kroner på å finne ut hvorfor atlanterhavslaksen ikke vender tilbake til elvene der den klekkes. Denne uken samles 50 villaksforskere fra ti europeiske land til konferanse i Bergen, blant annet for å diskutere sommerens toktvirksomhet, som blir den hittil mest omfattende kartleggingen av atlantisk laks.

SALSEA
Publisert: 27.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Reidar Toresen

Varmare hav gir fisken mindre mat

- Raudåta er den viktigaste maten for fisken i våre havområde. Varmare hav har ført til at det er meir raudåte i nordlege farvatn, medan det er mindre i Nordsjøen. Dette er hovudgrunnen til at nordsjøsilda har hatt dårleg rekruttering dei siste åra, sa forskingsdirektør Reidar Toresen i sitt foredrag på North Atlantic Seafood på Lillestrøm i dag.

Toresen sitt foredrag