Hopp til hovedteksten
Ved Bjørnøya
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Utskriftsvennlig versjon

Viktige oppvekstområder ved Bjørnøya

Havområdet rundt Bjørnøya er et viktig oppvekstområde for ungfisk av torsk. Det foregår imidlertid ingen gyting på denne tiden og de er heller ikke mye fiskelarver i området der ”Petrozavodsk” gikk på grunn.

Over: Forskningsfartøy ved Bjørnøya: (Illustrasjonsfoto: Lis Lindal Jørgensen)

Av: Erik Olsen

Havforskningsinstituttet har vurdert et potensielt utslipp fra ”Petrozavodsk” som gikk på grunn ved Bjørnøya mandag.

Det er ingen gyting på denne tiden og det er heller ikke særlig mye fiskelarver i området ved Bjørnøya. Havområdet rundt Bjørnøya er et viktig oppvekstområde for ungfisk av torsk gjennom hele året, og bunnfaunaen på og ved Bjørnøya er spesielt rik og utgjør et unikt habitat i Barentshavet. Selv om et utslipp ikke forventes å kunne ha bestandspåvirkning på økologisk viktige arter er det svært beklagelig hvis det skjer et utslipp i dette spesielt verdifulle området.

Eventuelle konsekvenser på det marine miljø fra et utslipp bør derfor overvåkes og undersøkes videre. Havforskningsinstituttet og Nasjonalt instiutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) anbefaler at det foretas målinger av oljekomponenter og giftstoffer i vann og fisk i nærheten av havaristen på ulike dybder og på ulike avstander fra havaristen. Videre er det også ønske om at det blir fanget fisk så nært havaristen som mulig som kan fryses ned og analyseres for spor etter oljeforurensningen.
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet