Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 04.06.2009 - Oppdatert: 22.06.2009
GOS-og-Bouvetoya372.jpg

Havforskingsinstituttets polarårsprosjekt i Antarktis

Norge har ansvar for forvaltning av polare havområder både i nord og sør og er medlem i CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), forvaltningsorganisasjonen for Sørishavet. Forvaltningen av de marine ressurser i dette havområdet skal baseres på den best tilgjengelige kunnskap, og Norge er forpliktet til å bidra med forskningsinnsats for å skaffe denne kunnskapen sammen med de andre medlemslandene i CCAMLR.

Publisert: 04.06.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
Omvisning

Forskningsrådet besøkte forskningsstasjonen i Matre

I går besøkte styret i Forskningsrådets havbruksprogram stasjonen i Matre.
- De fikk en omsvisning på stasjonen, og så fikk vi en god og meningsfull diskusjon med programstyret, sier adminsitrerende direktør Tore Nepstad.

Publisert: 04.06.2009 - Oppdatert: 15.07.2009
Levende hvit lophelia-korall

Negativ til prøveboring på Sularevet

I høringsuttalelsen om utslippstillatelse er Havforskningsinstituttets negativ til prøveboring og annen oljevirksomhet på Sularevet, et korallrev som allerede er vernet mot bunntråling.

Publisert: 22.06.2009
Havarert seilbåt

"G.O. Sars" bistod havarert seilbåt

"G.O. Sars" som befinner seg på tobistokt i Nordsjøen, observerte natt til søndag 10. mai en havarert seilbåt ca. 80 nautiske mil sørvest av Lindesnes. Seilbåten hadde mistet masta og motoren lot seg ikke starte. Om bord i havaristen satt det noen ulykkelige og blant dem noen svært sjøsyke hollendere. [12.05.09]

 

Publisert: 22.06.2009 - Oppdatert: 24.08.2009
Hilkka_350.jpg

Norsk-namibisk doktorgrad

Hun har vært til sammen seks år i Norge, og på den tiden har hun gjort ferdig master- og doktorgradsstudier. Hjemme i Namibia blir Hilkka Ndjaula blant de første kvinnene med doktorgrad i fiskeriforskning.

Publisert: 22.06.2009 - Oppdatert: 22.02.2011
Ved Bjørnøya

Viktige oppvekstområder ved Bjørnøya

Havområdet rundt Bjørnøya er et viktig oppvekstområde for ungfisk av torsk. Det foregår imidlertid ingen gyting på denne tiden og de er heller ikke mye fiskelarver i området der ”Petrozavodsk” gikk på grunn.

Publisert: 22.06.2009
Fangstsortering.jpg

10 millionar ekstra i revidert

I framlegget til revidert nasjonalbudsjett får Havforskingsinstituttet auka løyvinga til drift med 10 millionar kroner.

Publisert: 22.06.2009 - Oppdatert: 22.02.2011
tobis372.jpg

Tilrår ikke åpning av tobisfisket

For å øke sannsynligheten for en god fremtidig rekruttering og øke muligheten til et kommersielt fiskeri neste år, er Havforskningsinstituttets råd at det ikke åpnes for fiske etter tobis i norsk økonomisk sone i 2009.

Publisert: 22.06.2009
Trålsetting

Overraskende mye makrell i Norskehavet

Årets økosystemtokt i Norskehavet er vel halvveis. Forskerne er overrasket over hvor mye ung, gytende makrell de har registrert. Dette er fisk som vanligvis befinner seg mye lenger sør på denne årstiden. Varmere vann eller tilgang på mat kan være blant forklaringene på endringene i makrellens vandring. Toktleder Jens Christian Holst og de andre toktdeltakerne har merket seg flere interessante observasjoner fra første halvdel av toktet.