Hopp til hovedteksten
Omvisning
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsrådet besøkte forskningsstasjonen i Matre

I går besøkte styret i Forskningsrådets havbruksprogram stasjonen i Matre.
- De fikk en omsvisning på stasjonen, og så fikk vi en god og meningsfull diskusjon med programstyret, sier adminsitrerende direktør Tore Nepstad.

Tekst: Kjartan Mæland
Foto: Ivar Helge Matre

Programstyret består av Sigve Nordrum fra Aker BioMarine ASA, Edmund Broback, styreleder, Brødrene Karlsen AS, Tromsø, Inger Dalsgaard, seniorforsker, Danmarks Tekniske Universitet, Birgit Dannevig, seniorforsker, Veterinærinstituttet, Frank Asche, professor, Universitetet i Stavanger, Per Johan Røttereng, divisjonsleder Rambøll Norge AS og Ingeborg Ratvik, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Trøndelag.

- Det er viktig at de kommer hit slik at vi kan vise hva vi gjør og fortelle om prioriteringene våre, sier Nepstad.

På Forskningsrådets nettsider står det at havbruksprogrammet skal bidra til en bærekraftig, markedsrettet og lønnsom havbruksnæring og til å utvikle kunnskap på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktige for næringen. Programmet skal omfatte oppdrett av laksefisk og andre arter i hele verdikjeden samt deler av fangstbasert havbruk og havbeite, fram til markedet for lite bearbeidete produkter.

omvisning

Programmets målgruppe er alle ledd i havbruksnæringen inkludert leverandørnæringen og ulike kundegrupper, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler. Gjennom sitt ansvar for forvaltning av ressursene samt ansvar for å legge til rette for næringsutvikling innen sektoren, er også myndighetene en viktig del av programmets målgruppe. Programmet skal anvende både brukerrettede og forskerrettede virkemidler.

Programmet er en videreføring av tidligere havbruksprogram og er supplert med havbruksaktiviteter fra programmet Bioteknologi i primærnæringene og fra Strategiske program. Det er en del av Forskningsrådets satsinger på havet og på mat.