Hopp til hovedteksten
Krill372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Sørishavets spesialister samles i Bergen

I slutten av juni samles vel 40 forskere fra 25 land til tre uker med arbeidsmøter i Bergen. Her skal de blant annet arbeide med bestandsanslagene og forvaltningen av krill og fisk i Sørishavet.
 

Organisasjonen som står for forvaltningen heter CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marin Living Resources). CCAMLR har 25 medlemmer og det er ikke bare land på den sørlige halvkule som er med. Norge har vært medlem siden starten for knapt 30 år siden. På listen over medlemmer finner vi blant andre USA, Argentina, Australia, Namibia, Japan, Russland, EU, India og Kina.

- Uten CCAMLRs forvaltning ville det vært fritt fram for å fiske både krill, tannfisk og andre fiskearter i Sørishavet. CCAMLR er den organisasjonen som er kommet lengst i en helhetlig forvaltning (økosystemforvaltning). Det tas hensyn både til størrelse av den enkelte bestand og til dens gjensidige samspill med andre organismer/bestander i området når kvotene fastsettes, sier forsker Svein A. Iversen ved Havforskningsinstituttet. Han er viseformann og for tiden fungerende formann i CCAMLRs vitenskapskomité.

Krill blir et sentralt tema på arbeidsmøtene i Bergen fra 29. juni til 17. juli. Her skal ekspertene blant annet jobbe med utviklingen av modellverktøy for beregning av bestanden, og anbefale hvor det kan fiskes krill og hvor mye det kan fiskes. I en ny arbeidsgruppe skal forvaltere og forskere lage et system for å evaluere forvaltningstiltakene CCAMLR setter inn i fisket.

- Bestands- og økosystemforskningen som foregår i Antarktis er begrenset av store kostnader med å drive undersøkelser langt hjemmefra. For å få mest mulig ut av de tokt og undersøkelser som gjennomføres, er det viktig at spesialistene kommer sammen for å diskutere og evaluere resultatene og tilrettelegge det vitenskapelige arbeidet som er grunnlaget for CCAMLRs forvaltning, sier Iversen.