Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Dato
30. juni 09
Publisert: 30.06.2009 - Oppdatert: 22.02.2011
Sonarbilde

Følger sildestimers adferd med sonar

Før seismikkskipet startet og mens smellene har drønnet, har vi fulgt bevegelsene til sildestimer som har vært helt oppe i overflaten med hjelp av sonar. Sonaren kan måle farten til sildestimen og vise hvilken vei den svømmer.

Publisert: 29.06.2009
Osters_372.jpg

Oppfølging av Bonamia-funnet på Sørlandet

Meldingen om en positiv Bonamia-diagnose i flatøsters fra Arendalområdet ble i forrige uke fulgt opp med et ”skippertak” i Flødevigen. Østers ble samlet inn fra fire lokaliteter i området og prøvetakingen startet, som forhåpentligvis vil gi informasjon om utbredelse og status av Bonamia. Arbeidet vil bli samkjørt med kystonekartleggingen.

Dato
28. juni 09
Publisert: 28.06.2009 - Oppdatert: 29.06.2009
Håkon Mosby

Klare til å måle skremmeeffekt

Den siste uken har forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” kartlagt området Nordland VII utenfor Vesterålen med ekkolodd og sonar. I helgen satte vi også to observasjonsplattformer og fire hydrofoner i sjøen. Det siste som kom på plass i kveld var en hydrofon som skal stå på havets bunn og ta opp lydene fra seismikkanonene. Dermed er vi klare for seismikkskytingen.

Dato
28. juni 09
Publisert: 28.06.2009 - Oppdatert: 02.07.2009
Topp1a1000.jpg

Måling og veiing av fisk og annen fangst

Når trålen kommer opp, blir det liv i prøvetakingslabben. Fangsten skal sorteres, måles og veies. I tillegg må en og annen mageprøve fryses ned for seinere analyser. Det hele er gjort unna i en fei.

[28.06.09]

Dato
27. juni 09
Publisert: 26.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Fiskefartøyet Nytun

Stort sett gode fangster

Vel en uke etter oppstart er toktet nå kommet godt i gang. Fem kystfiskebåter er leid inn til å utføre fiskeforsøkene. Disse har gjort 3-4 sjøvær (turer). Båtene har stort sett fått gode fangster.

Dato
27. juni 09
Publisert: 26.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Fiskefartøyet Nytun

Stort sett gode fangster

Vel en uke etter oppstart er toktet nå kommet godt i gang. Fem kystfiskebåter er leid inn til å utføre fiskeforsøkene. Disse har gjort 3-4 sjøvær (turer). Båtene har stort sett fått gode fangster.

Publisert: 26.06.2009
Skottelus

Finner lite lakselus i Hardangerfjorden

Hver vår undersøker Havforskningsinstituttet hvor mye lakselus som finnes i Hardangerfjorden når villaksen vandrer ut. I år fant vi betydelig mindre lakselus i fjordens vannmasser enn for de to foregående årene. Undersøkelsene ble gjort i mai og første halvdel av juni med to ulike metoder: smoltbur og tråling etter laksesmolt. Resultatene er fortsatt under opparbeiding, men vi venter ikke store endringer i tendensen vi ser til mindre lakselus i år.

Publisert: 29.06.2009 - Oppdatert: 30.06.2009
Klima i Norge  2100

Klima i Norge i 2100

Klimatilpassingsutvalget la fram sin rapport om klima i Norge 2100. Utvalget har bestått av representanter fra Meteorologisk institutt, Bjerknessenteret, Statens vassdrags- og energidirektorat, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling.

Last ned:
Dato
25. juni 09
Publisert: 25.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Toppbilde.jpg

Ferdig med første runde

I løpet av vel tre dager har vi kartlagt fiskeforekomstene på området Nordland VII med sonar og ekkolodd og trål. Nå skal vi gjøre samme jobben en gang til for få et best mulig bilde av fiskeforekomstene, og hvor stabile de er før seismikkanonene begynner å smelle tidlig i neste uke.

[25.06.09]

Dato
23. juni 09
Publisert: 25.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Hydrofon

Tar opp torskeprat før seismisk skyting

En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter utenfor Vesterålen neste uke. Toktleder Egil Ona antar at opptakene for det meste vil bestå av torskeprat.

[23.06.09]

Publisert: 24.06.2009
Makrellfangst_1.jpg

ICES-råd på bestander i Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2010. For Norge er de viktigste nordsjøbestandene nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

Publisert: 24.06.2009
Nattehimmel-av-sjostjerner_660.jpg

Kystøkologi i Porsangerfjorden

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø har i samarbeid med Universitetet i Tromsø vært på tokt i Porsanger med forskningsskipet Johan Ruud. Formålet med toktet var å kartlegge kongekrabbebestanden og bunnfaunaen i fjorden, som en forlengelse av undersøkelsene gjort i 2007 og 2008.

Publisert: 19.06.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Muller fra Etnefjorden.

Mulle-mylder i Hordaland

I det siste er det fiska etter måten mange muller – ein art som normalt trivst i sørlegare vatn enn våre – rundt om i Hordaland. I tillegg til mulle har Havforskingsinstituttet også trekt garn med den lite kjende arten brungylt.

Publisert: 11.06.2009 - Oppdatert: 29.06.2009
Bonamia_O._edulisMEDboks.jpg

Ny østerssykdom påvist på Sørlandet

Den alvorlige østerssykdommen bonamiose er for første gang oppdaget i Norge. Bonamiose har siden den ble innført i 1979 ført til store tap av flatøsters i Europa. Sykdommen er forårsaket av parasitten Bonamia ostreae, som infiserer østersens blodceller og fører til en kollaps av østersenes immunforsvar. Dødeligheten i infiserte østersbestander er vanligvis høy, og en spredning til norske østtersdyrkingsanlegg vil være fatalt for næringen.

Publisert: 08.06.2009 - Oppdatert: 10.06.2009
Kongekrabbe funnet utenfor Sotra.

Fikk kongekrabbe i garnet utenfor Bergen

Fisker Trond Sangolt fikk seg en overraskelse da han tirsdag kveld fikk en kongekrabbe i garnet sitt utenfor Skogsvåg på Sotra, like sør for Bergen. Krabben ble tatt på cirka 200 meters dyp, og den er levert til Havforskningsinstituttet hvor den blir oppbevart levende på forsvarlig vis. Havforskningsinstituttet har undersøkt krabben og allerede bekreftet at det er en kongekrabbe.

Publisert: 11.06.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Torsk

Kysttorsk eller skrei?

Tilsvar til artikkel i FiskeribladetFiskaren onsdag 10. juni 2009:
Det er først viktig å understreke at det så vidt vi kjenner til ikke er noen uenighet verken blant norske eller utenlandske forskere hvorvidt skreien, også kalt nordøstarktisk torsk, er en egen bestand som skiller seg fra torsken langs kysten og i Nordsjøen. Dette er ikke basert på øresteindata, men på flere ulike genetiske markører. Ørestein kan nok mer betraktes som torskens ”ferdskriver”, men data fra de ulike genetiske markørene gir det samme svaret – skrei og kysttorsk er så forskjellig at de må behandles som to ulike bestander.

Publisert: 22.06.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Rolf-Kroneliussen-372.jpg

Kan måle krillmengde med sonar

Basert på krillmålinger under fjorårets tokt i Sørishavet, dokumenterer forsker Rolf J. Korneliussen at multistrålesonar nå kan brukes til mengdemåling. Dermed kan det gjøres mengdeundersøkelser både lenger bort fra båten og nærmere overflaten enn det som hittil har vært mulig med bruk av ekkolodd.

Publisert: 22.06.2009
Krill372.jpg

Sørishavets spesialister samles i Bergen

I slutten av juni samles vel 40 forskere fra 25 land til tre uker med arbeidsmøter i Bergen. Her skal de blant annet arbeide med bestandsanslagene og forvaltningen av krill og fisk i Sørishavet.
 

Publisert: 19.06.2009 - Oppdatert: 09.07.2009
Kart-Nordland-VII-HI-372.jpg

Skremmeeffekter av seismikk

I hvilken grad skremmes ulike fiskeslag av seismikk? Hvor stor påvirkning har dette for fisket på disse artene? Hvor lang tid varer eventuelle effekter fra seismikken? Målet er å svare på disse spørsmålene når Havforskningsinstituttet i sommer skal undersøke effekter av seismisk skyting utenfor Vesterålen.

Publisert: 24.06.2009 - Oppdatert: 26.06.2009
Havforskningsinstituttets nye nettsider

Velkommen til Havforskningsinstituttets nye nettsider

Havforskningsinstituttets nettsider fremstår i dag i ny drakt. Med nytt grafisk design, ny struktur og mye nytt innhold håper vi å formidle Havforskningsinstituttets kunnskap på en enda bedre og mer interessant måte enn tidligere.

Snapper Net Solutions
Publisert: 22.06.2009
Torsk

Kvoteråd for 2010

Fredag 5. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for bestandene kysttorsk nord for 62 grader nord, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite og uer.