Hopp til hovedteksten
Nattehimmel-av-sjostjerner_660.jpg
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Utskriftsvennlig versjon

Kystøkologi i Porsangerfjorden

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø har i samarbeid med Universitetet i Tromsø vært på tokt i Porsanger med forskningsskipet Johan Ruud. Formålet med toktet var å kartlegge kongekrabbebestanden og bunnfaunaen i fjorden, som en forlengelse av undersøkelsene gjort i 2007 og 2008.

Bildet over: Natthimmel av sjøstjerner i midnattsol. Foto: Lis L. Jørgensen

Haneskjell_680.jpg
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Haneskjell (Chlamys islandicus) og medusahode (Gorgonacephalus).

Vi har funnet artsrike samfunn med dominans av svamper, bløtkoraller, medusahoder, bryozoer og haneskjell, og ellers en rik fauna av bl.a. krepsdyr, skjell og pigghuder. Kongekrabben er i full innmarsj i fjorden, og en viktig del av prosjektet er å overvåke forandringer i arts- og biomassefordelingen i tid og rom hos bunndyrene for å kunne påvise en mulig økologisk effekt av denne invasjonen. Det blir spennende om vi kan påvise de samme effektene som våre russiske kollegaer på PINRO har sett tilfeller av i sine fjorder. De innsamlede bunndyrdata skal også inngå i et større produktivitetsregnskap og brukes i økosystemmodellen EcoPath for hele fjorden.

Thelma-merke-pa-kongekrabbe_700.jpg
Foto: Jan Sundet
Thelma akustisk merke festet til kongekrabbe. Foto: Jan Sundet

Sandreke-og-blotkorall_690.jpg
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Sandreken Schlerocrangon og bløtkorallen Capnella. Foto: Lis L. Jørgensen


Svamper_690.jpg
Foto: Lis Lindahl Jørgensen
Svamper. Foto: Lis L. Jørgensen


Bunndyrtokt_650.jpg
Foto: Trond Brox
Maria, Lis og bøtter med bunndyr. Agazzistrål i bakgrunn for fangst av krabbe. Foto: Trond Brox