Hopp til hovedteksten
Torsk
Foto: Anette Karlsen
Utskriftsvennlig versjon

Kvoteråd for 2010

Fredag 5. juni kl. 1200 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for bestandene kysttorsk nord for 62 grader nord, nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite og uer.

Kvoterådene kommer fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) hvor Havforskningsinstituttet deltar. Pressemelding med kvoteanbefalingene, Havforskningsinstituttets syn på disse og bestandsark med oversikt over tilstaden for artene, legges ut på Havforskningsinstituttets nettsider fredag klokken 1000.

Pressekonferansen overføres direkte på internett: http://webtv.meeting.no/imr

Spørsmål til pressekonferansen kan sendes på presse@imr.no etter klokken 1000 fredag.

Sted for pressekonferanse: 10. etasje, Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5817 Bergen

Tid: Kl. 1200