Hopp til hovedteksten
Rolf-Kroneliussen-372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kan måle krillmengde med sonar

Basert på krillmålinger under fjorårets tokt i Sørishavet, dokumenterer forsker Rolf J. Korneliussen at multistrålesonar nå kan brukes til mengdemåling. Dermed kan det gjøres mengdeundersøkelser både lenger bort fra båten og nærmere overflaten enn det som hittil har vært mulig med bruk av ekkolodd.

Bildet over: Rolf J. Korneliussen analyserer ekkoloddmålingene.

- Dersom man kjenner hvor mye ekko artene avgir når lyden kommer horisontalt, kan man nå bruke multistrålesonaren til mengdeberegning av fisk og dyreplankton, sier Korneliussen.

Til nå har det vært ekkolodd som opererer på flere frekvenser som er blitt brukt til å bestemme fiskeart, -størrelse og -mengde. Flerfrekvente akustiske undersøkelser kan sammenlignes med fargesyn. Imidlertid ”ser” dagens flerfrekvente ekkolodd bare en smal stripe rett under båten (se figur). Hva som måtte befinne seg til siden for fartøyet eller nært overflaten, har ikke vært mulig å undersøke – før nå.


Maling_av_nokkelkomp_372.jpg
Målinger av nøkkelkomponenter i økosystem ved hjelp av MS70 sonar og EK60 ekkolodd. Gap mellom EK60 og MS70 målevolum kunne blitt fylt med f.eks. et Simrad ME70 flerstråle ekkolodd.

To millimeter forskjell

En av utfordringene for Korneliussen har vært at flerfrekvensekkoloddet og multistrålesonaren ikke kan undersøke det samme volumet samtidig.

– For å kunne sammenligne sonar og ekkolodd, var det ønskelig å undersøke stimer som beveget seg så langsomt at de kunne passeres flere ganger. Dermed kunne de måles av først ekkoloddet og deretter multistrålesonaren uten at stimene endrer form mellom måleseriene. Krillstimer har de ønskede egenskapene, og i Antarktis i 2008 ble slike kombinerte målemetoder ble prøvd ut, sier Korneliussen.