Hopp til hovedteksten
Makrellfangst_1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

ICES-råd på bestander i Nordsjøen

ICES gir nå råd for hvor mye fisk det er forsvarlig å høste fra Nordsjøen i 2010. For Norge er de viktigste nordsjøbestandene nordsjøsild, torsk, øyepål, hyse og sei.

Ugunstige miljøforhold har ført til dårlig rekruttering til bestanden av nordsjøsild i perioden etter 2000. Torsken i Nordsjøen rekrutterer også dårlig og det fiskes mer torsk enn det som er bærekraftig. Sei og hyse ser derimot fortsatt ut til å være i bra stand.

Gjeldende kvoteråd