Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 31.07.2009
Makrell

Norskehavet viktigere for makrellen

I Norskehavet vest av Vikna i Nord-Trøndelag har ”Libas” hatt trålhal nær overflaten som var dominert av ett år gammel makrell, samt en god del to år gamle individer. Dette viser at umoden makrell nå benytter Norskehavet som oppvekstområde mens den tidligere ble registrert i Nordsjøen og nært kysten.

Publisert: 30.07.2009
Brisling

Status før brislingfisket starter

Kartlegging av årets yngel (0-gruppe) høsten 2008 viser nok et år med svak rekruttering for kystbrislingen generelt. Unntakene er Hardanger-Sunnhordland, Sognefjorden og Nordfjord hvor det har vært en bedring i fangstgrunnlaget.

Last ned:
Publisert: 23.07.2009 - Oppdatert: 24.07.2009
Turner_Birgitta_008.jpg

Oppdaterte Turner på siste torskenytt

Forskar Birgitta Norberg kunne presentera dagsferske forskingsnyhende om oppdrettstorsk då mediemogul og mangemilliarær Ted Turner vitja Austevoll.   

Dato
10. juli 09
Publisert: 10.07.2009
Kart

”Håkon Mosby” ferdig med kartleggingen

Siste uken av kartleggingen startet og sluttet med sterk vind, noe som til tider gjorde arbeidet om bord vanskelig. Men vi er ferdig med den fjerde og siste kartleggingen både av området Nordland VII utenfor Vesterålen hvor det foregår seismikk og av referanseområdet i sør.

Publisert: 10.07.2009
Båt ved Steigen

Minstemål spesielt gunstig for kysttorsk

- Minstemål er et meget viktig tiltak for å forvalte fiskebestander på en bærekraftig måte, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund etter at det denne uken ble varslet at minstemålregler fra nyttår også vil gjelde fritidsfiske. Særlig gunstig mener han tiltaket vil være for kysttorsk.

Publisert: 09.07.2009
Grønlandssel

Trenger mer kunnskap om selartene

Etter Havforskningsinstituttets beregninger gjør sel betydelige innhogg i marine ressurser i våre farvann. Grønlandsselen er mest tallrik med en bestand på mellom to og tre millioner individer. Enkelte steder langs kysten skaper også kystsel konflikt med fiskeriinteresser.

Dato
07. juli 09
Publisert: 07.07.2009
Stiv kuling

Stiv kuling stopper prøvetakingen

Stiv kuling har satt en stopper for prøvetakingen søndag og deler av mandag. Bølger, vind og båtens stamping pisker masse små luftbobler ned i sjøen. Dette setter en stopper for videre fremdrift.

Dato
03. juli 09
Publisert: 03.07.2009
Bjørn Totland

På kryss og tvers i seismikkområdet

Mens seismikkskipet ”Geo Pacific” går kurser på langs i Nordland VII og undersøker hva som er i formasjonene under havbunnen, går ”Håkon Mosby” på tvers og måler mengder av fisk og plankton i vannmassene. Området er stort, så dette går stort sett bra.

Last ned:
Publisert: 02.07.2009
Trål ute2.jpg

Diskuterer utkastforbud for Østersjøen

Nylig inviterte Danmarks minister for mat, landbruk og fiskeri, Eva Kjer Hansen, til diskusjon om innføring av utkastforbud i Østersjøen. Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet informerte om Norges innsats for å eliminere utkast av fanget fisk.

Dato
04. juli 09
Publisert: 04.07.2009
Kalibreringskule

Kalibrering av ekkoloddene

I dag har vi kalibrert ekkoloddene på ”Håkon Mosby”. Dette gjøres for å være sikker på at de akustiske dataene som samles inn er så nøyaktige som mulig.  For å kontrollere målingene for et såpass avansert instrument, tas forbausende enkle redskap som fiskesneller med påkoplede vindusviskermotorer i bruk.