Hopp til hovedteksten
Båt ved Steigen
Båt ved Steigen
Utskriftsvennlig versjon

Minstemål spesielt gunstig for kysttorsk

- Minstemål er et meget viktig tiltak for å forvalte fiskebestander på en bærekraftig måte, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund etter at det denne uken ble varslet at minstemålregler fra nyttår også vil gjelde fritidsfiske. Særlig gunstig mener han tiltaket vil være for kysttorsk.

- Minstemål bidrar til at fisken i stor grad får realisert sitt potensial for vekst, og øker sannsynligheten for at den får gyte før den blir fanget. At dette tiltaket nå også skal gjelde for fritidsfiske bidrar til en mer rasjonell utnyttelse av fiskebestandene på kysten, sier Misund.

Fiskeri- og kystdepartementet innfører minstemålene for å hindre fiske av umoden fisk. I enkelte områder skal det være fritids- og turistfiskere som står for den største delen av fangsten.
 

Bedre tilvekst

Mens det er Fiskeridirektoratet som får i oppgave å følge opp departementets bestemmelse med utarbeiding av informasjonsmateriell, vil Havforskningsinstituttet følge med på hvilke effekter minstemål vil ha på de ulike fiskebestandene.

- Spesielt vil tiltaket være gunstig for kysttorsk. Bestandene av kysttorsk har generelt hatt en dårlig utvikling siste tiåret med lav rekruttering og avtakende gytebestander. Minstemål på torsken som kan fanges vil bidra til å legge til rette for en bedre tilvekst til disse bestandene, sier han.

Det samme mener han også vil gjelde for de andre artene som det nå blir innført minstemål på i fritidsfiske.

Mer om de ulike bestandene innføres kvoteråd på finnes på våre temasider (lenke oppe til høyre)

Oversikt over minstemålene (Ekstern lenke)

Ovesikt over fiskebestander

Temasider