Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 04.03.2009 - Oppdatert: 04.11.2010
Trenging av sild

Dødelighet av sild etter trenging i not

I notfiske etter sild har det vært vanlig at fangstregulering skjer gjennom slipping av hele eller deler av fangsten dersom kastet er for stort eller om størrelsen eller kvaliteten på silda ikke er som ønsket. Sprenging av nøter er heller ikke uvanlig. Forsøk har vist at makrell tåler lite trenging før dødeligheten blir uakseptabel høy. Det har vært reist spørsmål om det samme gjelder for sild.

Publisert: 28.04.2009 - Oppdatert: 14.06.2010
åpning stasjonen 057 copy.jpg

Engasjement for havforsking

- Forsking er grunnpilaren i ei berekraftig forvalting, sa statsråd Helga Pedersen i si innleiing på representantskapsmøte i Fiskebåtredernes forbund i Oslo onsdag.