Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 28.08.2009 - Oppdatert: 31.08.2009
KirkenesKART.jpg

Fraråder på det sterkeste

Havforskningsinstituttet vil på det sterkeste fraråde utslipp av stoffet Lilaflot D817 i Bøkfjorden ved Kirkenes i forbindelse med gruvedrift ved Sydvaranger Gruve AS. Hovedkomponentene i Lilaflot D187 er svært giftig for fisk og andre organismer som lever i vann. Økte utslipp av gruveavfall frarådes også.  

Last ned:
Dato
28. august 09
Publisert: 28.08.2009
Hyse

Har funnet yngel av torsk, hyse og uer

Økosystemtoktet: Foreløpige observasjoner gjort på økosystemtoktet i Barentshavet viser en bra 0-grupperekruttering for torsk og hyse, og i litt mindre grad for uer. Når det gjelder 0-gruppe sild har vi fått noen få registreringer, mens 0-gruppe lodde har vært fraværende. Vi forventer å få loddeyngel litt lengre nord og rundt Bjørnøya.

Dato
27. august 09
Publisert: 27.08.2009
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.

Økosystemtoktet er i gang

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er godt i gang. Siden mengden lodde i Barentshavet er økende, knytter det seg stor spenning til resultatet fra toktet. Målet med toktet er først og fremst å beregne mengden av lodde og mengdeindeks av årets yngel (lodde, sild, torsk, hyse, polartorsk, blåkveite, uer osv), såkalt 0-gruppe fisk. Toktet dekker hele Barentshavet fra kysten av Troms og Finnmark til iskanten nord av Svalbard og Franz Josef Land.

Publisert: 26.08.2009
Torsk

Flere grunner til gode fiskebestander i Barentshavet

Lavt fiskepress kombinert med gunstige temperaturer og mye mat er de viktigste årsakene til at vi nå har svært gode bestander av torskefisk i Barentshavet.

Publisert: 26.08.2009
Håkon Mosby

Status for følgeforskningsprosjektet om skremmeadferd hos fisk

Representanter for Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet møttes i Stavanger tirsdag 25. august for orientering om fremdriften i følgeforskningsprosjektet Skremmeadferd hos fisk knyttet til Oljedirektoratets seismikkinnsamling i Vesterålen sommeren 2009.  

Publisert: 19.08.2009 - Oppdatert: 26.08.2009
Tokt, Flora juni

Oppdrettstorsken sprer seg

Det har vore hevda at rømt oppdrettstorsk dør før han rekk blanda seg med sine ville artsfrendar. No viser omfattande forsøk at oppdrettstorsken klarar seg utmerkt ute i det fri. Det er lite som tyder på at han ikkje kjem til å blanda seg med villtorsken.

Last ned:
Publisert: 25.08.2009 - Oppdatert: 26.08.2009
Forskar Svein Sundby og miljøvernminister Erik Solheim

Fekk forelesing om forsuring

–  I Noreg er det havet som størst grad og mest direkte er påverka av klimaendringane, sa miljøvernminister Erik Solheim då han vitja Bergen i går.

Publisert: 21.08.2009 - Oppdatert: 31.08.2009
Torsk

Foreslår større torskekvotar i Barentshavet

Torskebestanden i Barentshavet er større enn på mange år, og forskarane foreslår å heva neste års fangstkvote til 577 500 tonn – ein auke på over 50 tusen tonn. Kvoteråda for torsk og andre viktige arktiske bestandar er å finna på Havforskingsinstituttet sine heimesider.

Publisert: 20.08.2009 - Oppdatert: 21.08.2009
RasmusSkern1000.jpg

Seminar om kunnskapsbasert forvaltning

I ettermiddag arrangerte Havforskningsinstituttet seminar om kunnskapsbasert forvaltning under oppdrettsmessen Aqua Nor i Trondheim.

Publisert: 20.08.2009
Harald_JoseterB1000.jpg

Bokslipp på Aqua Nor-messen

En ny utgave av klassikeren Ecosystem Barents Sea ble sluppet på oppdrettsmessen Aqua Nor i formiddag.

 

Publisert: 18.08.2009 - Oppdatert: 20.08.2009
Kongen på Havforskingsinstiuttets stand

Lakselus ga kongeleg lattergrøss

Som ihuga laksefiskar er kong Harald kjent med lakselusa. På Havforskingsinstituttet sin messestand vart han oppdatert på den blodtørstige parasitten. Det endte med eit lattermildt grøss.
 

Dato
18. august 09
Publisert: 18.08.2009 - Oppdatert: 20.08.2009
HermesLander1000.jpg

Satte ut referanseplattformen

 I går kveld satte vi ut referanseplattformen. Den var ment å stå tre nautiske mil unna Korallobservatoriet for å danne et sammenligningsgrunnlag. Nå ble den i stedet satt omtrent der Korallobservatoriet skulle stått. Dermed har vi i det minste fått en plattform i sjøen.

Publisert: 17.08.2009
Genetisk merket stamfisk

Torskenytt til frokost

Seniorforskar Knut E. Jørstad serverer siste nytt om det trøblete hopehavet mellom villtorsk og oppdrettstorsk. Det skjer på pressefrokosten under AquaNor-messa i Trondheim.

Dato
17. august 09
Publisert: 17.08.2009 - Oppdatert: 18.08.2009
BoyeBB1000.jpg

Avbryter utsettingen av Korallobservatoriet

Utsettingen var godt i gang. Alt utstyret var kommet vel i sjøen og hang bare 20 meter over havbunnen. Men bilder fra bunnen viste at kabelen mellom observasjonsplattform og overflatebøye i hadde viklet seg kraftig rundt wiren ankeret hang i. Like etter kom meldingen om at det ikke var kontakt mellom bøye og bunn.  

Publisert: 15.08.2009 - Oppdatert: 19.08.2009
Multinet_deployment1000.jpg

På forskningstokt langs Mosambiks kyst

Havforskningsinstituttets Erik Olsen og Thomas de lange Wenneck er på forskningstokt langs kysten av Mosambik for å kartlegge fiskeforekomster og bunnfauna med forskningsfartøyet ”Dr. Fritjof Nansen”. Toktet er at samarbeidsprosjekt med blant andre FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO. Om bord er også forskere fra Sør-Afrika og Mosambik. 

Publisert: 14.08.2009
blaskjel

Løfter matlager opp i lyset

Jordbrukerne har i alle tider pløyd åkeren for å komme til den mest grøderike jorda. Nå kan havbrukerne snart gjøre det samme; løfte opp næringsrikt dypvann slik at blåskjellene får rikelig med alger å beite på.

Dato
14. august 09
Publisert: 14.08.2009
ROVbilde1000.jpg

Korallobservatoriet skal snart senkes på 260 meter

Da er det meste klart for et nytt forsøk på å sette ut Korallobservatoriet som skal overvåke livet i og rundt et korallrev i Hola utenfor Vesterålen. Hvor anker, observasjonsplattform og kamerasatellitt skal plasseres nede på 260 meters dyp er allerede valgt ut. Planen var å sette ut i kveld - men litt mye vind gjør at vi venter til i morgen. 

Publisert: 13.08.2009

Skryt frå Språkrådet

– Vi er særleg godt nøgde med dei nye nettsidene dykkar, heiter det frå Språkrådet.

Publisert: 12.08.2009 - Oppdatert: 13.08.2009
Ecosystem Barents Sea

Bokslipp med Barentsklassiker

Havforskningsinstituttet inviterer til bokslipp under AquaNor i Trondheim. Det er klassikeren "Ecosystem Barents Sea" som kommer i ny utgave.

Publisert: 10.08.2009
Kongekrabbe

Om kongekrabbe og snøkrabbe i Moskva

Norske og russiske forskere samles denne uken for å drøfte hvilken effekt kongekrabben har på økosystemene i Barentshavet.  

Publisert: 07.08.2009
Pukkellaks

Fikk pukkellaks i Matre

Forskningsstasjonen i Matre har fått inn en laksefisk som er uvanlig på Vestlandet – en pukkellaks som hører hjemme på begge sider av Beringstredet. Akkurat som for kongekrabben, er det russerne som har sørget for at vi nå finner denne arten i norske farvann.

Publisert: 07.08.2009

Seks nye år for direktøren

Administrerande direktør Tore Nepstad er i statsråd i dag, fredag 7. august 2009, tilsett på åremål som administrerande direktør for Havforskingsinstituttet for ein ny periode på seks år frå januar 2010.

Publisert: 06.08.2009 - Oppdatert: 24.08.2009
Krabbe Mølen

Oljesøk i små, ørsmå og mikrosmå sjødyr

Fisk og skaldyr vert skorne opp og analyserte for oljepåverknad i indre organ. Men korleis finn ein ut kor mykje olje eit mikroskopisk plankton har fått i seg?

Publisert: 04.08.2009 - Oppdatert: 13.08.2009
Steinkobbe

Ber om steinkobbe-observasjonar

Fleire steinkobbe-koloniar har fast tilhald i området som er råka av oljelekkasjen frå ”Full City”. Havforskingsinstituttet ber publikum melda frå om dei har sett steinkobber langs Telemarks- og Sørlandskysten; det gjeld både tilgrisa og ikkje-tilgrisa sel.

Publisert: 04.08.2009
G.O. Sars

Minstemann blant mektige skip

Hva har Havforskningsinstituttets ” G.O. Sars” til felles med verdens største containerskip eller bilfraktefartøy? Havets giganter vises frem i dokumentarserien ”Mighty Ships” på tv-kanalen Discovery. Nå inkluderes også ”G.O. Sars”.

Publisert: 03.08.2009 - Oppdatert: 22.02.2011
Full City

Undersøker konsekvenser av oljeutslippet

Havforskningsinstituttet startet i helgen prøvetaking av krabber , skjell og fisk fra området ved det havarerte skipet ”Full City” ved Langesund.

Publisert: 03.08.2009 - Oppdatert: 04.08.2009
Grete_Merete_2.jpg

Kriselabb på verandaen

Forskar Henning Steen frå Havforskingsinstitutttet har avblåst ferien og rigga til eit provisorisk laboratorium heime på verandaen. Der vert dei første fiske- og skaldyrprøvane etter oljeutsleppet frå ”Full City” analyserte.

Publisert: 03.08.2009 - Oppdatert: 04.08.2009
LangesundBad7a1000web.jpg

Undersøker konsekvenser av oljeutslippet

Havforskningsinstituttet startet i helgen prøvetaking av krabber , skjell og fisk fra området ved det havarerte skipet ”Full City” ved Langesund.

Publisert: 05.08.2009 - Oppdatert: 10.08.2009
Solstjerne

Ny standard for havbotnundersøking

Djuptgåande erfaringar frå MAREANO sine meir enn fire år i felten har vore eit viktig grunnlag for ein ny norsk standard for undersøking av havbotnen. Standarden vert no vurdert for bruk også i Europa.