Hopp til hovedteksten
Torsk
Foto: P. Eide
Utskriftsvennlig versjon

Flere grunner til gode fiskebestander i Barentshavet

Lavt fiskepress kombinert med gunstige temperaturer og mye mat er de viktigste årsakene til at vi nå har svært gode bestander av torskefisk i Barentshavet.

Temperaturøkning gir fisken et større leveområde, bedret mattilbud, flere yngel som overlever og økt rekruttering til den fiskbare bestanden. Fiskedødeligheten har gått betydelig ned siden årtusenskiftet og knapt nok vært lavere de siste 50 år, og redusert fiskedødelighet fører til en forbedring av bestandssituasjonen, selv om rekruttering og vekst er på det jevne. Torsken har også godt med mat for øyeblikket fordi bestandene av både lodde, reker og polartorsk, som utgjør viktig føde for torsken, er store.
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)