Hopp til hovedteksten
Skreitokt09.jpg
Skreiens utbredelse i 2009
Foto: Erik Berg
Utskriftsvennlig versjon

Kraftig økning i skreiens gytebestand

Etter fjorårets beregninger skulle gytebestanden av skrei øke med om lag 35 prosent i år. Svært foreløpige beregninger etter at årets skreitokt er avsluttet, viser en enda større økning.
 

Skreitoktet med ”Johan Hjort” dekket området fra Malangen i nord og til sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden. De tetteste forekomstene av skrei ble registrert på Røstbanken, utenfor Moskenesøy samt på yttersiden i området Lofotodden-Værøy-Røst-Skomvær.

Årsaken til en tilsynelatende større økning i gytebestanden enn forventet, kan være sammensatt. Blant annet kan en større andel gyte i det undersøkte området enn i fjor.

To store årsklasser

Utbredelsen av skrei er i hovedsak lik det som har blitt observert de siste 4-5 årene, men tett forekomster ble observert over et større område i år.

Torsk som er 7 og 9 år (omlag 90 og 75cm) dominerer i hele området viste de akustiske undersøkelsene. Begge årsklassene er sterke og dominerer også i fangstene. I tillegg er det observert en del femåringer (2004-årsklassen) i toktet. Dette er en sterk årsklasse som om 1-2 år vil komme for fullt inn i gytesbestanden.

skreitokt08

Skreiens utbredelse i 2008

Vi registrerte lite torsk i selve Vestfjorden i år: Slik har det vært i perioden etter 2003. De torskeregistreringene som ble gjort i Vestfjorden var i Austnesfjorden samt på Henningsværstraumen.

I tillegg til ”Johan Hjort” har også ”Falkungen” tatt prøver av kommersiell fangst i Vestfjorden. Prøver fra området Stamsund og østover i Lofoten inklusiv Henningsværboksen, viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.

Vi vil presisere at dette er foreløpige beregninger.  Dette toktet slås sammen med vintertoktet og går deretter inn som en del av beregningsgrunnlaget i den årlige bestandsberegningen i regi av Det internasjonale råd for havforskning, ICES.