Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 09.06.2009
Saga Sea

Dagbladet og Havforskningen - en oppklaring

Dagbladet konstaterer at tidligere og nåværende styremedlemmer ved Havforskningsinstituttet også har styreverv i Aker-selskap. Det gjelder tidligere styreleder Leiv Grønnevet og nåværende nestleder Lisbeth Berg-Hansen. Havforskningsinstituttets styre oppnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet og består av folk med bred erfaring fra mange samfunnsområder. Styret arbeider strategisk og daglig drift av instituttet ligger til administrerende direktør. Dette inkluderer all faglig virksomhet.

Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
G.O. Sars og J. Hjort

Havforskerne er ikke sabotører

I siste nummer av Teknisk Ukeblad blir Havforskningsinstituttet beskyldt for å ”sabotere oljedebatten”. Det hevdes at Havforskningsinstituttet innrømmer at vi ikke har vitenskap som grunnlag for sine oljeadvarsler, og bladets lederskribent hevder at ”problemet for en del av Havforskningsinstituttets folk var bare at tallene modellen viste var litt for lave”.

Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 09.06.2009
Parupeneus nansen

Ny Nansen frå Mosambiks kyst

Han vart halt opp frå eit anonymt tilvære på dei langstrakte sandbankane utanfor Mosambik, og straks oppkalt etter ein norsk polarhelt. No er det heilt sikkert at det var ein Parupeneus nansen forskarane fekk i trålen den gangen. 

Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Sildestim på ekkolodd

Måler silda sin kondisjon med ekkolodd

Vanlegvis er ekkolodda montert i fartøyskroga. Ved å senka ekkoloddet ned i sildestimen, kan forskarane måla kor fort silda slår med halen. Dette kan mellom anna fortelja kor feit fisken er og dermed kor god tilgang den har på mat.  Med dette kan vi observera aspekt ved åtferda til silda som vi tidlegare måtte festa elektroniske merker på fisken for å få til.

Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
Lakselus i klynger_ Lars Hamre.jpg

Bekymret for lakselus

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har i dag orientert Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet om sin bekymring for den alvorlige lakselussituasjonen i norske fjorder.

Havforskningsinstituttet påpeker at dagens situasjon er alvorlig for vill laks og sjøørret. Instituttet understreker også at det er næringens ansvar å drive bærekraftig, og at det dermed er den som må handle.

Publisert: 16.04.2009 - Oppdatert: 14.06.2010
tråling

Økt fiskepress – Havforskningsinstituttets vurdering av kystfiskeutvalgets innstilling

Havforskningsinstituttet er ikke imot særskilt rett og egne kvoter i Finnmark, og ser rådgivning i et slikt perspektiv som både interessant og viktig. Dersom slike kvoter skal fiskes i området må det imidlertid skje i form av en langtidsplan for oppbygging av økosystemene og bestandene i området. Det er instituttets konklusjon på en vurdering av konsekvenser for fjordøkologisystemer ved økt fiskepress bestilt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Les Havforskningsinstituttets vurdering her
Publisert: 29.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
Geir_Ottersen_2009_publ.pris.jpg

Prisa publikasjonar

Geir Ottersen og Egil Ona er tildelt Havforskingsinstituttet sin publikasjonspris for høvesvis 2006 og 2007. Vinnarpublikasjonane handlar om endringar i gytebestanden til torsk og manglande effekt av stillegåande forskingsfartøy.

Publisert: 16.04.2009 - Oppdatert: 24.06.2009
Merke372.jpg

Jakter på merket fisk

Forskere ved Havforskningsinstituttet har fanget 1500 levende torsk på Finnmarkskysten som er lengemålt, finneklippet og merket. Deretter ble fisken sluppet ut igjen. Nå starter jakten på merkene.

Publisert: 16.04.2009 - Oppdatert: 04.06.2009
Russer372.jpg

Miljøeffekter på loddeegg

Havforskningsinstituttet har startet et prosjekt som ser nærmere på hvordan loddeegg påvirkes av forurensing og høyere temperatur på gytefeltene enn det som har vært vanlig til nå.

Publisert: 16.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
Skreitokt09.jpg

Kraftig økning i skreiens gytebestand

Etter fjorårets beregninger skulle gytebestanden av skrei øke med om lag 35 prosent i år. Svært foreløpige beregninger etter at årets skreitokt er avsluttet, viser en enda større økning.
 

Publisert: 16.04.2009 - Oppdatert: 11.06.2009
barenshavet

Barentshavet – rikt, reint og produktivt

Økosystemet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er blant de rikeste, reineste og mest produktive havområdene i verden.

Men økosystemet er også sårbart, spesielt for menneskelig påvirkning og klimaendringer. Dette er hovedkonklusjonen i årets rapport fra overvåkingsgruppen for Forvaltningsplan Barentshavet.

Les hele rapporten her