Hopp til hovedteksten
Russer372.jpg
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Miljøeffekter på loddeegg

Havforskningsinstituttet har startet et prosjekt som ser nærmere på hvordan loddeegg påvirkes av forurensing og høyere temperatur på gytefeltene enn det som har vært vanlig til nå.

Embryologi er læren om organismers tidlige utvikling, fra det encellede stadium til påbegynnelsen av det selvstendige liv. Andrey Shadrin (på bildet) og Valery Makhotin, som er nøkkelpersoner i prosjektet, er embryologer fra Moskva Statlig Universitet. De studerer utviklingen og misdannelser i loddeegg. 

De siste årene er det målt høy temperatur i Barentshavet, både i overflaten og ved bunn. Temperaturen var på det høyeste i 2007. 
Økende aktivitet av olje- og gassutvinning kan ha konsekvenser for marine organismer, blant annet på loddeegg.

Lodda gyter utenfor Troms, Finnmark og Kolakysten mellom februar og april. Eggene legges på bunnen. Etter en måned stiger larvene opp fra gyteorådene og blir ført med strømmen på mellom 50 og 100 meters dyp. Eventuelle utslipp fra olje- og gassvirksomhet kan være mer skadelig for bunnegg. De er klistret til bunn over flere ukers tid, mens pelagiske egg driver med strømmen og kan passere fort gjennom forurenset området.

Kunstig befruktning

”Libas” var ett av to fartøy som deltok på årets vinterloddetokt. Her holdt vi lodde i to kar, hanner i det ene og hunner i det andre. Da kunne vi sørge for kunstig befruktning å presse egg (fra hunnen) og melke (fra hannen) forsiktig ned på en petriskål. . De befruktede eggene ble plassert i en kjøleinkubatorer. Noen egg i på 5 graders temperatur, andre på 8°C.  Totalt ble det samlet inn 4600 egg, som ble fraktet til Havforskningsinstituttet for videre undersøkelser.

Kjøleinkubator

Kjøleinkubator

I løpet av forsøket skal loddeegg holdes ved to ulike temperaturer og utsettes for tre ulike konsentrasjoner av produsert vann. Dette er vann som følger med olje og gass opp fra reservoarene og som separeres plattformen eller produksjonsskipet.

Klekkes over påske

Nå skal vi følge med utviklingen for hvert eneste egg. Misdannelse og dødelighet i løpet av embryofasen og senere i larvestadiet skal studeres, og resultater vil vise effekten av temperaturen og forurensning i løpet av denne sårbare tiden av livssyklusen.

 

De første larvene, som holdes på 8 grader, klekkes like over påske. De eggene som holdes på 5 grader vil sannsynligvis klekkes noen dager seinere. De første resultater om temperatur og forurensningseffekt på loddeembryo forventes i løpet av sommeren.