Hopp til hovedteksten
Saga Sea
Foto: Bjørn Krafft
Utskriftsvennlig versjon

Dagbladet og Havforskningen - en oppklaring

Dagbladet konstaterer at tidligere og nåværende styremedlemmer ved Havforskningsinstituttet også har styreverv i Aker-selskap. Det gjelder tidligere styreleder Leiv Grønnevet og nåværende nestleder Lisbeth Berg-Hansen. Havforskningsinstituttets styre oppnevnes av Fiskeri- og kystdepartementet og består av folk med bred erfaring fra mange samfunnsområder. Styret arbeider strategisk og daglig drift av instituttet ligger til administrerende direktør. Dette inkluderer all faglig virksomhet.

Havforskningsinstituttet har avtale med Aker om å hente ned data fra "Saga Sea" (bildet) til bruk i vår forskning. Slike avtaler har vi også med andre kommersielle fartøy. De siste årene har vi to ganger fått mulighet til å ha forskere om bord i "Saga Sea" i perioder. Dette gir instituttet kunnskap som er viktig for å få en bærekraftig internasjonal forvalting i Sørishavet. Instituttet har selv vanligvis ikke anledning til å ha fartøy i området, og dette er vår mulighet til å få data fra dette havområdet.

Dagbladet skriver at "Røkke låner folk og utstyr" av Havforskningsinstituttet. Dette er ikke korrekt. Havforskningsinstituttet har et prosjekt på utvikling av ny torsketrål i samarbeid med TRG. Resultatene fra dette prosjektet skal, som resultatene fra alle andre prosjekt ved instituttet, være åpent tilgjengelige. Testfasen i prosjektet har foregått på forskningsfartøyet "G.O. Sars". TRG har også leid "G.O. Sars" til testing av et nytt system for pumping av fisk. Her har TRG betalt døgnleie for fartøyet, noe som i alt beløper seg til rundt 2,5 millioner kroner.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har mulighet for å søke permisjon fra sine stillinger som alle andre. To av våre forskere har eller har hatt permisjon for å arbeide i TRG. Den faglige virksomheten til dette selskapet er relevant i forhold til instituttets arbeidsområde, noe som gir grunnlag for å innvilge permisjon.    

Vår forhold til næringsaktører er og skal være ryddig og åpent.

Tore Nepstad
administrerende direktør