Hopp til hovedteksten
Lakselus i klynger_ Lars Hamre.jpg
Lakselus i klynger (Foto: Lars Hamre)
Utskriftsvennlig versjon

Bekymret for lakselus

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har i dag orientert Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet om sin bekymring for den alvorlige lakselussituasjonen i norske fjorder. Havforskningsinstituttet påpeker at dagens situasjon er alvorlig for vill laks og sjøørret. Instituttet understreker også at det er næringens ansvar å drive bærekraftig, og at det dermed er den som må handle.

Havforskningsinstituttets forslag til tiltak inneholder både forvaltnings- og behandlingsråd:

  • Infeksjonsnivået skal ikke øke fra 2009 og i fem år framover. Etter denne periode skal smittepresset reduseres med 10 % per år til infeksjonsnivået er redusert med 50 %.
  • Tiltaksgrensen for lakselus skal være absolutt.
  • Det må gjennomføres resistenstesting av lus på alle oppdrettslokalitetene.
  • I regioner med uakseptabel smitte på vill laksefisk skal tiltaksgrensen for behandling reduseres med 10 %.
    Ingen fiskepopulasjon skal behandles med samme preparat to ganger etter hverandre.
  • All behandling av lakselus skal overvåkes av autorisert personell.
  • All badbehandling skal skje i lukkete systemer med kontrollert dosering. Resultat av avlusing skal overvåkes av autorisert personell og ved mislykket behandling skal ny behandling med nytt preparat iverksettes umiddelbart.
  • I tillegg til dette må det satses på omfattende og koordinert forsknings- og utviklingsarbeid med sikte på varige løsninger.

Les mer:

Havforskningsinstituttets vurdering av lusesituasjonen og nødvendige tiltak.
Notat til møte i Mattilsynet 21. april 2009