Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 17.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Torsk

Havforskningsinstituttet om kvotene i Barentshavet for 2009

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon signerte i går avtale om fiskekvoter i Barentshavet i 2009. ICES har gitt råd for fiskebestandene i Barentshavet i tråd med høstingsregler som er vedtatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjon. Disse høstingsreglene inneholder elementer om fiskedødelighet og stabilitet, og den totale effekten av disse er vurdert å være i tråd med føre-var-forvaltning av fiskeriene.

Publisert: 03.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Lodde

Kraftig økning i loddebestanden i Barentshavet

Utbredelsen og mengden av loddeyngel har økt de siste fire årene. I år registrerte Havforskningsinstituttets forskere den høyeste indeksen for mengde loddeyngel på nesten 30 år. Loddebestanden (1 år gammel og eldre fisk) er nå på 4.4 millioner tonn. Dette er en dobling i fra fjoråret, og det høyeste bestandsanslaget siden 1992. Temperaturen i Barentshavet har lagt 1 grad over langtidsmiddelet de siste to årene. I år er det noe kaldere og temperaturen er nå 0,5 grader over langtidsmiddelet.

Dagbok fra økosystemtoktet
Publisert: 07.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009

Mer penger til MAREANO og nytt forskningsfartøy

Forslaget til statsbudsjett for 2009 legger opp til en styrking av bunnkartleggingen i MAREANO-programmet med 18,9 millioner kroner. Videre får Havforskningsinstituttet 3 millioner kroner til fortsatt prosjektering av nytt isgående forskningsfartøy. Økte drivstoffutgifter blir delvis kompensert ved med fire millioner kroner.

Publisert: 09.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Svolvær

Pressekonferanse om kvoteråd for 2009

Mandag 13. oktober kl. 12 holder Havforskningsinstituttet pressekonferanse om anbefalingene til neste års kvoter for artene lodde, kolmule, norsk vårgytende sild og makrell.

http://webtv.meeting.no/imr
Publisert: 14.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
murmansk_350.jpg

Rapporten om miljøundersøkelsene rundt "Murmansk" er klar

Havforskningsinstituttet har nå sendt sluttrapport til Kystverket etter miljøundersøkelsene rundt vraket av krysseren "Murmansk" utenfor Sørøya. Undersøkelsene av det marine miljøet rundt vraket viser at det har vært mindre utslipp av enkelte forurensende stoffer. Dette har ført til svak/moderat forurensing av det lokale miljøet nær vraket.

Rapport om miljøundersøkelsene er klar
Last ned:
Publisert: 10.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
lakselus_350.jpg

Funn av resistente lakselus i Hordaland

De siste dagene har media hatt oppslag om et tilfelle av behandlingssvikt mot avlusingsmidlet SLICE i et oppdrettsanlegg i Austevoll kommune. Tilfellet er blitt presentert som en økologisk katastrofe. Så langt er det ikke dokumentert at disse lusene er resistent mot flere avlusingsmidler, og dermed bør det være mulig å avluse fisken med andre midler.

Resistente lakselus
Publisert: 15.10.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Fiskerimuseum372.jpg

Viktig fiskeriforvaltningsmøte i Bergen

Norge og Russland har felles forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet, og forvaltningssamarbeidet skjer i Den blandede norsk- russiske fiskerikommisjon som har vært i funksjon siden 1976. Denne uken møtes kommisjonen i Bergen.