Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 11.12.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Kveitemerking

Merking og utsetting av kveite

Havforskningsinstituttet har nå merket 150 kveiter fra Forskningsstasjonen Austevoll. 50 av disse er satt ut rett utenfor stasjonen for å simulere rømming fra oppdrettsanlegg, mens 100 individer er sluppet ut i områder hvor det tradisjonelt har vært en del kveite. I tillegg hjelper både yrkes-, fritids- og sportsfiskere til med å merke og sette ut igjen villfanget kveite. Alle disse gode hjelperne er veldig engasjerte i hvordan tilstanden til kveitebestanden er, og arbeidet utføres av ren idealisme.

Kyst og havbruk 2008, kapittel 2.12
Publisert: 09.12.2008 - Oppdatert: 15.12.2009
Kysttorsk

Foreslår vernesone for kysttorsk på Møre

Havforskningsinstituttet registrerer stans i nedgangen, og tegn til bedring, av mengde kysttorsk nord for Lofoten. Fra Vestfjorden til Møre ser man derimot ingen tegn til bedring. Instituttet mener opprettelse av et verneområde i Borgundfjorden vil være det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for kysttorsken sør for Helgeland.

Publisert: 03.12.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Bunndyrnettverk

Norsk-russisk bunndyrnettverk

Det norsk-russiske bunndyrnettverket har nettopp avsluttet et vellykket møte i St. Petersburg med formål å skape store samarbeidsprosjekter innen kartlegging og overvåking av Barentshavet. Havforskningsinstituttet leder dette forskernettverket, som sorterer under Den norsk-russiske miljøvernkommisjon, prosjekt Hav-5.

Norsk-russisk samarbeid 50 år
Publisert: 02.12.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Tokt m Mosby stort.jpg

På tokt med "Håkon Mosby"

For å læra litt om Havforskingsinstituttet sine aktivitetar, og særleg om EPIGRAPH i Hardangerfjorden, var klasse 3BI ved Kvinnherad vidaregåande skule med på fjordtoktet med FF Håkon Mosby i november 2008. I forkant av toktet hadde Helen Petersen førebudd elevar og lærarar på kva dei hadde i vente og korleis rutinar og reglar er om bord på eit forskingsfartøy. Etter toktet laga elevane sin eigen audiovisuelle presentasjon frå toktet som vart vist på utdanningsmessa på Husnes 26.11.08.

Nytt forskingsprogram om kyst- og fjordøkologi
Publisert: 01.12.2008 - Oppdatert: 08.07.2009
Koraller

Over 1000 korallrev i norsk farvann

Havforskningsinstituttets database over korallrev inneholder over 1000 registreringer av glasskorall (også kalt steinkorall) i norske farvann. Dataene er samlet inn over en 12-årsperiode. De består av opplysninger fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets egne kartlegginger, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien.

interaktivt kart