Hopp til hovedteksten
bilde-1-(2).gif
Utskriftsvennlig versjon

Reduserer bifangst i fisket etter rognkjeks

Ved å montere et 70 centimeter høyt, finmasket panel av notlin nederst på rognkjeksgarnene, ble bifangsten av kongekrabbe betydelig redusert. Det går frem av et forsøk gjennomført i Varangerfjorden av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Rognkjeksen er rund, klumpet, har tykk hud og sju rekker av benknuter langs sidene og buken. Mest karakteristisk er likevel en kraftig sugeskive som sitter på buken mellom brystfinnene. Med dette sugeapparatet kan fisken feste seg til en stein eller et annet underlag. Hannfisken, som kalles rognkall, er mindre enn hunnfisken.  Rognkjeksen fiskes når den er gytemoden og full av rogn som foredles til kaviar.

Finmasket notlin

Siden år 2000 har det gått nedover med fisket etter rognkjeks både målt i landet fangst og i antall fartøy som deltar i fisket.  I Finnmark sliter fiskerne med store mengder kongekrabbe som bifangst i rognkjeksgarnene og mange har gitt opp fisket på grunn av dette. Nå viser det seg at ved å montere et panel bestående av finmasket notlin nederst på rognkjeksgarnene, kan mye av bifangsten unngås.

bilde-2a250.gif

Finmasket panel montert nederst på rognkjeksgarn

Mindre bifangst

I Varangerfjorden i Finnmark ble det gjort forsøk både med 40 centimeters og 70 centimeters høyde på de finmaskede panelene. Disse forsøksgarnene ble satt ut parvis sammen med vanlige rognkjeksgarn. Med 40 centimeters panel ble bifangsten av kongekrabbe redusert med 48 prosent mens fangsten av rognkjeks ble redusert med ni prosent. Forsøkene med 70 centimeters finmasket panel nederst på garnet gav en reduksjon i bifangsten av kongekrabbe med hele 77 prosent, mens fangsten av rognkjeks ble redusert med 11 prosent.

Bedre skøyt

Det antas derfor at panelhøyde rundt 70 cm er det optimale for å opprettholde gode fangster av rognkjeks samtidig som en oppnår en betydelig reduksjonen i bifangst av kongekrabbe. Bifangsten av kongekrabbe skjedde typisk i skjøtene mellom garnene. En forenkling av skjøtene vil kunne redusere bifangsten ytterligere og gi bedre fangst av rognkjeks. Konklusjonen er at bruk av garn med påmontert 70 centimeters panel er et alternativ som kan benyttes i kommersielt fiske etter rognkjeks. Forsøksgarnene var i tillegg langt mindre plaget med tare og ”bunnskit” enn standardgarnene.

bilde-3.gif

Standard garn full av tare. Forsøksgarna var betydelig reinere.

Studerte adferd

Det ble også utført adferdsstudier på rognkjeks merket med akustiske merker. Resultatene viser at rognkjeks foretar pelagiske vandringer. Forflytningen skjer i relativ stor hastighet trolig ved aktivt bruk av tidevannet. De pelagiske vandringene bekrefter fiskernes observasjoner av rognkjeks i overflaten. Det ble også funnet flere eksempler på at rognkjeksen ligger rolig på bunnen i lengre periode, noe som kan være gyteadferd. Forsøkene i Varangerfjorden i 2007 er gjennomført av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet med midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge.

bilde-4.gif

Skjøtene mellom garnene kan med fordel forbedres og dermed redusere bifangsten ytterligere.

 

 

les mer
 

Hele rapporten:

 

 

(ekstern lenke)