Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 28.07.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
naerbildeavsild372.gif

Anbefaler ikke sildefiske på Finnmarkskysten

Havforskningsinstituttet kan ikke anbefale at det åpnes for sildefiske innenfor sperrelinjen i Finnmark inneværende år.

Last ned:
Publisert: 25.07.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
Brisling1_A372.gif

Forventer fortsatt lavt brislingfiske

Fangstgrunnlaget for brislingfisket i 2008 vurderes som lavt, med totale landinger inneværende år i samme størrelsesorden som i 2007. I flere av fjordene vil forekomster av eldre brisling kunne gi bidrag til fangstgrunnlaget. Dette gjelder spesielt for Hardanger-Sunnhordland, Romsdalen og Oslofjorden.

Last ned:
Publisert: 18.07.2008 - Oppdatert: 06.07.2009
laksitrl373.gif

Leter etter årsaken til laksens tilbakegang

I løpet av de siste 30 årene har laksestammene i elver rundt Atlanterhavet gått kraftig tilbake selv om forholdene i mange lakseelver er kraftig forbedret i denne perioden. Havforskningsinstituttet deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som skal prøve å finne årsakene til at bare en tredjedel av laksen vender tilbake fra havet nå sammenlignet med på 1970-tallet. Prosjektet startet 1. april i år og skal gå i tre år.

egne nettsider 
Publisert: 16.07.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
_Hoving-av-makrell-372.gif

Makrellforsøk på land

Etter noen forsøk lyktes det endelig å fange makrell ute i Matresfjorden og overføre den til et kar ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre. De omlag 600 makrellene med gjennomsnittsvekt på om lag ett kilo skal gå i forsøk på stasjonen i et år for studier av modning og eggproduksjon.

Publisert: 14.07.2008 - Oppdatert: 07.07.2009
Anna-Rogde372.gif

Noreg i Brest

Brest er invadert av nordmenn denne veka. Denne gongen er ærendet fredeleg. Me er her for å vise tradisjonell norsk kystkultur og moderne kystforvalting. Kystverket og Havforskingsinstituttet er med for å vise at framtida for kysten byggjer på solid kunnskap og tradisjon, og at dette er grunnlaget for ei berekraftig framtid på kysten.