Hopp til hovedteksten
naerbildeavsild372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Anbefaler ikke sildefiske på Finnmarkskysten

Havforskningsinstituttet kan ikke anbefale at det åpnes for sildefiske innenfor sperrelinjen i Finnmark inneværende år.

To kystfartøyer som har gjennomført prøvefiske i området fra 8. til 26. juli, har tatt 23 fangster på totalt 1265 tonn. 

Dette prøvefiske viser at det er fangstbare konsentrasjoner av sild. Men det er usikkert hvor mye av silda er norsk vårgytende sild og hvor mye som er fjordsild. Det er heller ikke mulig å anslå den totale sildemengden. Det er nærmere 40 år siden det ble fisket sild i disse områdene. Målinger av bestanden har følgelig ikke vært prioritert.

Rådet er gitt på tynt og utilfredsstillende grunnlag. Den manglende datafangsten har ført til tvil om det skulle gis råd i det hele tatt.

Les anbefalingen som er sendt Fiskeridirektoratet