Hopp til hovedteksten
Krykkje rekke
Utskriftsvennlig versjon

Seismikk utenfor Vest-Finnmark

Fiskeribladet skriver 19. januar om seismisk skyting med "Geowave Master" utenfor Vest-Finnmark. På grunn av dårlig vær har operatøren søkt Oljedirektoratet om utvidelse av perioden for seismisk skyting til 20. februar. Havforskningsinstituttet mottok denne søknaden til uttalelse 10. januar.

"Det omsøkte området kan overlappe med konsentrerte gytevandringsruter for torsk i perioden ca. primo desember til ca. medio april opp mot et gyteområde i blokkene 7020 og 7021. Idet vi ikke har sanntidskartlegging av fiskefordeling i aktuelt område i denne tida, er et fiskeri i området beste indikator for konsentrerte forekomster av torsk. For vurdering av undersøkelsen i forhold til fiskeriaktiviteter viser vi til vurderinger fra Fiskeridirektoratet som vi tilrår blir fulgt.”

Havforskningsinstituttets høringsuttalelser sendes Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.