Hopp til hovedteksten
JohanHjort
Utskriftsvennlig versjon

Rapport: Arctic Oil and Gas 2007

Resultatene fra the Arctic Council Oil and Gas Assessment-rapport vil bli presentert under Arctic Frontiers konferansen i Tromsø 22. januar. Problematikken rundt olje og gass-aktiviteter, mulige oljeutslipp i arktiske områder og hvordan dette kan påvirke livet i sjøen, sjøfugl og fremtidig utbygging i disse områdene har en sentral plass i rapporten. Rapporten beskriver også utfordringer i forbindelse med de spesielt sårbare økosystemene i Arktiske farvann.


Resultatene fra the Arctic Council Oil and Gas Assessment-rapport vil bli presentert under Arctic Frontiers konferansen i Tromsø 22. januar. Problematikken rundt olje og gass-aktiviteter, mulige oljeutslipp i arktiske områder og hvordan dette kan påvirke livet i sjøen, sjøfugl og fremtidig utbygging i disse områdene har en sentral plass i rapporten. Rapporten beskriver også utfordringer i forbindelse med de spesielt sårbare økosystemene i Arktiske farvann.

Av Anette Karlsen

Rapporten fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er foreløpig en oversiktsrapport som gir et lite innblikk i de områdene vi har store utfordringer innenfor i årene som kommer og er beregnet å være et underlag for beslutningstakere.

Tirsdag 22. januar presenterer bl.a Havforskningsinstituttets forsker, Hein Rune Skjoldal, resultater og anbefalinger for tiltak til videre arbeid innenfor områdene som omtales i rapporten.

AMAP-programmet opplyser at en grundig og mer teknisk rapport basert på arbeidet fra 2004-2007 vil komme i løpet av våren 2008. RApporten vil inneholde følgende fem hovedtema: aktiviteter knyttet til olje og gass-industrien, sosio-økonomisk påvirkning, tilførsel av hydrokarboner i miljøet,  giftighet og påvirkning på organisme-nivå, inkludert påvirkning på menneskelig helse, og sist men ikke minst påvirkning på økosystemer.

 

 

Les mer

- Rapporten; Arctic oil and gas 2007 

_pdf_18.gif

- Foredrag: Assessment of oil and gas activities in the Arctic - vulnerability

_pdf_18.gif

av Hein Rune Skjoldal, Havforskningsinstituttet

- Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP)

- Arctic Frontiers