Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 10.01.2008 - Oppdatert: 02.07.2009
080903 002.jpg

Anbefaler restriksjoner på flytting av oppdrettstorsk

På grunn av mulige genetiske effekter på ville bestander og fare for sykdom og smittespredning anbefaler Havforskningsinstituttet restriksjoner på flytting av oppdrettstorsk. Spesielt gjelder dette for transport mellom regionene Vestlandet, Møre/Trondheimsfjorden, Helgeland, og Troms/Finnmark. Restriksjoner bør også innføres for å unngå spredning av sykdommen Francisellose til områder nord for Stad.

Utbredelse og status av francisella på torsk i Norge
Last ned:
Publisert: 08.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
avtale_350.jpg

Bergen marine forskningsklynge etablert

Havforskingsinstituttet har i dag, saman med sju partnarar frå forskingsmiljøet i Bergen, underteikna ei avtale om eit forpliktande samarbeid under namnet Bergen marine forskningsklynge. Partnarane ser på avtala som eit nytt steg i jobben for å realisere visjonen om Bergen - ein europeisk marin hovudstad.

Bergen marine forskningsklynge
Last ned:
Publisert: 25.01.2008 - Oppdatert: 23.04.2009
squid_350.jpg

Dypdykk med forskere og musikere

Søndag 27. januar inviterer Havforskningsinstituttet i samarbeid med Bergen Museum og Norsk Sjøfartsmuseum til publikumsdag på Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo. Fra kl 1200 kan du bli med havforskere og jazzmusikere på et dypdykk ned i en forunderlig verden av mørkt hav, lysende organismer og fantastiske fisker. Spesialkomponert musikk inspirert av livet på flere tusen meters dyp gir en annerledes innfallsvinkel til forskernes funn og arbeid.

musikk: "Underwater"
Last ned:
Publisert: 07.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
marin_350.jpg

Etablering av Bergen marine forskningsklynge

Bergen marine forskningsklynge etableres tirsdag 8. januar. Klyngen er et bindene og strategisk samarbeid mellom åtte tunge forskningsmiljø i Bergen som ser at for å å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer innenfor klima, miljø, ressurser, teknologi og helse må man jobbe tettere og mer formelt sammen.

Publisert: 30.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Falkungen_350.jpg

"Falkungen" - vår nye prøvetaker

Alder og lengde på fisk i kommersielle fangster er sentrale data i beregningen av bestandsstørrelsen av blant annet torsk og hyse. Slike data får Havforskningsinstituttet ved å ta prøver av kommersielle fangster langs kysten. Fra og med januar i år tar ”Falkungen” over etter ”Amigo” som har vært vår tro tjener siden slutten av 80-tallet.

Publisert: 30.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Ole Arve Misund

Foredrag om klima og fisk

- Slik eg ser det, representerer fiskebestandane dei store fornybare naturressursane i havområda våre. Dei vil klare seg sjølv om vårt kalde land vert varmare og vi må utvikle fiskeria deretter. Det vil difor vere naturleg at desse naturressursane, som er så viktige for landet vårt, vert forvalta med eit heilskapleg perspektiv som evner å sjå dei ulike menneskelege aktivitetane på havet i samanheng, sa forskingsdirektør Ole Arve Misund i sitt foredrag på Fiskebåtredernes forbund sitt representantskapsmøte i dag.

ole.arve.misund@imr.no
Last ned:
Publisert: 16.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
gruppebilde350.jpg

Glimt fra livet i dyphavet - "Dypere enn lyset"

Dyphavet skjuler fantastiske skapninger med utrolige overlevelsestaktikker og eventyrlig utseende. Nå er det beskrevet flere nye arter fra dypet og mange av dyphavets underlige skapninger er festet til lerret av kunstneren Ørnulf Opdahl og fotografert av naturfotografen David Shale. Utstillingen med fotografier, film, akvareller og dyphavsorganismer gir en smakebit på noe av det som finnes i det mangfoldige dyrelivet dypere en lyset.

Statsekretær Vidar Ulriksens åpningstale
Publisert: 10.01.2008 - Oppdatert: 02.02.2010
Hardangerfjorden

Hardangerfjorden er ikkje overgjødsla

Havforskingsinstituttet meiner at dei store fjordane på Vestlandet, inkludert Hardangerfjorden, i liten grad er påverka av utslepp frå fiskeoppdrett. Dei lokale tilførslane av næringssalt kjem frå mange små og spreidde kjelder knytt til havbruk, industri, busetnad og jordbruk. Havbruk er no den største kjelda til utslepp i mange fjordar. Dei samla menneskeskapte tilførslane er likevel relativt små samanlikna med naturleg transport av næringssalt langs kysten og i fjordane.

Bidrar oppdrettsnæringens til overgjødsling?
Publisert: 08.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Benthoctopus

Dypere enn lyset - en utstilling om kunst, vitenskap og teknologi

Fra 16. januar til 17. februar vises utstillingen Dypere enn lyset ved Norsk Sjøfartsmuseum. Den viser dyphavets liv og miljø fra ulike innfallsvinkler, i et møte mellom naturforskere, teknologer og kunstnere. Utstillingen er bl.a. satt sammen av ulike elementer fra dyphavsekspedisjonen som undersøkte dyrelivet og økosystemet langs den nordlige delen av Den midtatlantiske rygg mellom Island og Azorene i 2004. Den gir et glimt av livet i havet nede på flere tusen meters dybde gjennom interaktivitet, akvareller, fotografier og et fasinerende utvalg av organismer hentet opp fra dypet.

Bergen Museum
Last ned:
Publisert: 21.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
JohanHjort

Rapport: Arctic Oil and Gas 2007

Resultatene fra the Arctic Council Oil and Gas Assessment-rapport vil bli presentert under Arctic Frontiers konferansen i Tromsø 22. januar. Problematikken rundt olje og gass-aktiviteter, mulige oljeutslipp i arktiske områder og hvordan dette kan påvirke livet i sjøen, sjøfugl og fremtidig utbygging i disse områdene har en sentral plass i rapporten. Rapporten beskriver også utfordringer i forbindelse med de spesielt sårbare økosystemene i Arktiske farvann.

Rapporten; Arctic oil and gas 2007
Last ned:
Publisert: 21.01.2008 - Oppdatert: 03.07.2009
Krykkje rekke

Seismikk utenfor Vest-Finnmark

Fiskeribladet skriver 19. januar om seismisk skyting med "Geowave Master" utenfor Vest-Finnmark. På grunn av dårlig vær har operatøren søkt Oljedirektoratet om utvidelse av perioden for seismisk skyting til 20. februar. Havforskningsinstituttet mottok denne søknaden til uttalelse 10. januar.

Publisert: 25.01.2008 - Oppdatert: 23.04.2009
Oljeplattform_K.Hansen_06.JPG

Tildeling i forhåndsdefinerte områder

Havforskningsinstituttet anbefaler generelt at all ny petroleumsvirksomhet på norsk sokkel foregår uten noen form for fysiske utslipp. Dette understrekes i instituttets høringsuttalelse til forslag om TFO-områder (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

- hele høringsuttalelsen