Hopp til hovedteksten
Falkungen_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

"Falkungen" - vår nye prøvetaker

Alder og lengde på fisk i kommersielle fangster er sentrale data i beregningen av bestandsstørrelsen av blant annet torsk og hyse. Slike data får Havforskningsinstituttet ved å ta prøver av kommersielle fangster langs kysten. Fra og med januar i år tar ”Falkungen” over etter ”Amigo” som har vært vår tro tjener siden slutten av 80-tallet.

”Falkungen”, som het tidligere ”Vartind” og har gått for Kontrollverket i 12 år, overtar nå jobben. Den er godt merket med Havforskningsinstituttet og skulle være lett å kjenne igjen. Første turen startet i Tromsø mandag 28.januar og går nordover til Kirkenes. Gunder Falck, bosatt i Fredrikstad, men oppvokst på Ibestad utenfor Harstad, eier ”Falkungen”.

Slik tar vi prøver

Vi begynner med å kontakte fiskebrukene i de aktuelle områdene for å høre nytt om fiskeriet, hvilke fartøyer som ror derfra, og om vi kan få komme å jobbe på brygga. Deretter kontakter vi fartøyene og ber dem å ta av et nærmere avtalt antall fisk av hver art (eks. torsk, hyse og sei), samfengt og med hode på. Fiskerne sløyer fangsten på land og vi tar prøvefisk fra totalfangsten som vi måler, veier og tar otolitter av. Fangsten blir så levert tilbake til fiskeren ferdig sløyd og hodekappet så snart som mulig slik at han får registrert all fangst på bryggeseddelen. For hvert fartøy blir det laget et fiskestasjonsskjema. Vi tar prøver av torsk, hyse, sei, uer og blåkveite fra juksa, not, garn, line, snurrevad og trål i hvert av de aktuelle områdene.

per-agotnes5_150.jpg
Så lenge ”Falkungen” går for Havforskningsinstituttet er det en person fra instituttet ombord. Per Ågotnes er en nestor i denne sammenheng, og har vært med siden ”tidenes morgen”. Harald Senneset, som er prosjektleder, har vært med siden 1995 og Stian Kleven har vært med de seinere år.

80 – 100 % av torsk, hyse og sei blir alderslest om bord. Hvert år tar vi prøver av ca. 30.000 fisk fra over 300 fartøy, om lag halvparten er torsk. Dette har gitt oss en meget lang tidsserie med data, vi får god kjennskap til fiskeriene generelt, alt fra redskap, enkeltfartøy og landanlegg og vi får prøver fra alle fangstredskap. Herrene om bord er mange fiskeres kontakt med Havforskningen, de er der det foregår, de er mobile, utfører effektiv prøvetaking på en lang kyststrekning og ikke minst holder de kontakten mellom fisker og forsker.

Dette bruker vi informasjonen til

Harald-Senneseth_150.jpg
Data fra prøvetakingen blir brukt i bestandsovervåkning. Alders- og lengdesammensetningen hos fisken i de kommersielle fangstene danner grunnlaget for våre analyser av bestandene av blant annet nordøstarktisk torsk og hyse. Dersom vi har utilstrekkelige data vil det kunne gi betydelige feil i analysene, og få innvirkning på prognoser og kvoteanbefalinger. Alders- og lengdesammensetningen varierer med redskap, fiskefelt og sesong, derfor kreves det stor innsats å få samlet inn nødvendig materiale. Alle data fra alderslesingene blir punchet og lagt inn i vårt årsmateriale.

Bestandsanalysene gjøres hvert år av en arbeidsgruppe nedsatt i ICES (Det internasjonale råd for havforskning). I analysene blir data fra det kommersielle fisket (fangststatistikk, aldersfordeling, fangstinnsats m.m.) kombinert med resultater av undersøkelser fra forskningsfartøyer. Dette er grunnlaget for ICES anbefalinger av kvoter og eventuelt andre reguleringstiltak.

Bearbeidelse og tilretteleggelse av de norske dataene krever en betydelig arbeidsinnsats før arbeidsgruppemøtene. I tillegg blir det ofte foretatt analyser for å belyse virkningen av spesielle nasjonale reguleringer o.l. Resultatene av bestandsanalysene blir presentert og kommentert av Havforskningsinstituttets forskere i en rekke forskjellige sammenhenger.