Hopp til hovedteksten
Johan Hjort
Utskriftsvennlig versjon

Ny russisk fiskerilovgivning ? utfordring for havforskning i russisk sone

Havforskningsinstituttet har fått tillatelse til å gjøre planlagte undersøkelser i russisk sone i Barentshavet under økosystemtoktet i vinter. Siden 1996 har vi i mange tilfeller ikke fått slik tillatelse fra russiske myndigheter, derfor er det gledelig at vi nå har fått positivt svar. Den nye russiske fiskeriloven krever imidlertid at fangstene skal lagres om bord i fartøyet, dette er ikke norske forskningsfartøy bygd for.

 

 

Ny russisk fiskerilovgivning blir en utfordring for gjennomføring av tokt i russisk sone med våre forskningsfartøyer fordi den nye russiske fiskerilovgivningen også regulerer forskningsfiske. Forskningsfiske er de begrensede fangstene som tas med forskningsfartøy for å få biologiske prøver. I den nye russiske fiskeriloven heter det at fangstene tatt i forskningsfiske skal tas vare på om bord.

 

Toktavbrudd for levering i land

Våre forskningsfartøyer er ikke utstyrt for å ta vare på all fangst fra forskningsfiske. Det betyr at når den meget begrensede lagringskapasiteten på ”Johan Hjort” blir fylt opp under toktet i russisk sone de kommende ukene, må vi avbryte toktet for å gå til land å levere. På sikt er dette en utilfredsstillende situasjon. Vi har derfor fremmet forslag til Fiskeri- og kystdepartementet om å bygge om ”Johan Hjort” for å kunne gjennomføre tokt i russisk sone i henhold til russernes nye lovgiving.

Når vi leier fiskefartøy for å utføre tokt er ikke den nye lovgivingen en utfordring fordi disse fartøyene kan ta vare på all fangst fra forskningsfiske. Kommersielle fartøyer kan imidlertid kun brukes for begrensede undersøkelser. For mer helhetlige, økosystembaserte undersøkelser må vi bruke våre forskningsfartøy som er spesialbygd for denne typen arbeid.

 

 

Nettredaktør
55 23 84 43